Nationale Ouderendag: in het teken van mobiliteit

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Vandaag, 7 oktober is het Nationale Ouderendag! Dit jaar is het thema mobiliteit. Van A naar B kunnen geeft vrijheid. Maar die mobiliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daar staan we vandaag bij stil.

Fietsmaatjes zet zich al jaren in om fietsen voor steeds meer mensen mogelijk te maken als dat lichamelijk of cognitief niet meer goed gaat op de eigen fiets. Het overgrote deel van onze gasten zijn ouderen. Voor hen brengt Fietsmaatjes passende beweging (versnelling is aanpasbaar; meefietsen kan maar moet niet), sociaal contact (je zit naast elkaar) en de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Maar ook onze fietsvrijwilligers – waarvan meer dan de helft 60+ – gebruiken Fietsmaatjes soms om fit te blijven.

Zien wij jou op woensdag 7 september bij de informatiebijeenkomst? Meld je nu aan!

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Woensdag 7 september is er een informatiebijeenkomst gepland over hoe je een eigen fietsmaatjes locatie kan opstarten! Hier vertellen wij wie wij zijn, hoe Fietsmaatjes werkt en hoe je een eigen organisatie kan opzetten. Uiteraard is er ook gelegenheid voor vragen. Graag zien wij jullie bij de komende online informatiebijeenkomst op woensdag!

Je kan je aanmelden via deze link: https://fietsmaatjes.nl/aanmelden-informatiebijeenkomst/

Landelijke dag voor coördinatoren van Fietsmaatjes

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Op 18 juni was de landelijke dag voor coördinatoren van Fietsmaatjes. Na twee jaar elkaar via digitale bijeenkomsten te ontmoeten, werd het tijd voor een echte ontmoeting! We hebben het persoonlijke contact gemist! Bijgevoegd een fotoverslag van deze dag.

Tijdens deze dag is er besproken over hoe wij onze doelgroep – de gasten van Fietsmaatjes – beter en met meer impact kunnen bereiken. De focus lag op twee groepen gasten waar vragen over gesteld zijn: mensen met dementie en ouderen die te maken hebben met eenzaamheid. Aan de hand van de twee workshops is er met concrete voorbeelden besproken hoe je met dilemma’s in de omgang met deze mensen kan omgaan. Ook zijn er concrete suggesties mee gegeven hoe je hier bij je eigen Fietsmaatjes organisatie een vervolg aan kan geven in de vorm van thema- of informatiebijeenkomsten met de eigen fietsvrijwilligers. 

Een van de geschreven reacties was ‘De bijeenkomst was zeer leerzaam voor ons!’

Fietsmaatjes.NL kreeg bezoek van Bas Smit in Warmond!

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Vanochtend was het zover!

Wij kregen hoog bezoek van… (tromgeroffel)… Bas Smit!! Het is een prachtige dag om te gaan fietsen.☀️

Jan en Tekla hebben Bas alles verteld over Fietsmaatjes. Daarna stapten Bas en Nel samen op de duofiets. Ze hebben een mooie route door Warmond gefietst. Al met al vonden wij het onwijs leuk om Bas te mogen ontvangen!

Bas Smit is als vrijwilliger op de fiets gestapt met Nel (gast). Er zijn veel gasten die met vrijwilligers willen fietsen op de duofiets. Echter zijn er nog niet overal Fietsmaatjes locaties in Nederland. Start jij de volgende Fietsmaatjes locatie op? Maar je weet niet hoe? Toevallig is er donderdag 14 juli een online informatiebijeenkomst gepland over hoe je een eigen fietsmaatjes locatie kan opstarten! Hier vertellen wij wie wij zijn, hoe Fietsmaatjes werkt en hoe je een 
eigen organisatie kan opzetten. Uiteraard is er ook gelegenheid voor vragen. Graag zien wij jullie bij de 
komende online informatiebijeenkomst op donderdag 14 juli!
Je kan je aanmelden via deze link: aanmelden informatiebijeenkomst

Hoe groot is de Fietsmaatjes familie?

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Inmiddels is Fietsmaatjes uitgegroeid tot een grote Fietsmaatjes familie. Wij delen jullie graag de veranderingen van de afgelopen jaren!

Van 1 lokale organisatie met 50 vrijwilligers en gasten in 2012 naar 35 lokale organisaties met meer dan 2000 vrijwilligers en 2000 gasten in 2021. Alle lof voor alle vrijwilligers die dit mogelijk maken! 

In 2021 zijn er 35 lokale Fietsmaatjes organisaties, waarvan 29 met fietsen. Deze 29 locaties maakten het mogelijk dat in totaal 2.138 mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen tóch kunnen fietsen. Dat is toch prachtig!

De organisaties hebben 142 duofietsen, 48 meer dan het jaar ervoor! De 142 duofietsen staan gestald op 87 verschillende locaties. Eén duofiets wordt gedeeld door 17 gasten. 

Waarom noemen wij onze deelnemers eigenlijk gasten? Onze gasten zijn mensen met een beperking in bewegen, horen, zien, balans en cognitie (zoals dementie). Jong en oud is welkom bij Fietsmaatjes. Bij Fietsmaatjes staat plezier voor twee en gelijkwaardigheid voorop: de maatjes bepalen samen de invulling van de fietsrit. Mensen zijn bij ons dus geen deelnemer aan een programma dat de vrijwilliger regelt, ze zijn te gast. Vandaar de naam gasten! 

Elke vrijwilliger zet zich volledig vrijwillig in. Zij halen de fiets op uit de stalling, gaan vervolgens de gast thuis ophalen en bespreken dan samen het plan van de dag. Willen we door de stad fietsen of juist door de rustige natuur? Een lange of korte rit? Gaan we ergens koffie drinken? Oftewel: fietsmaatjes ben je samen! En hoeveel fietsvrijwilligers zijn er dan in Nederland? In totaal zijn er 2.338 vrijwilligers die in 2021! 

Hoeveel vrijwilligers zijn ervoor nodig om deze organisaties draaiende te houden? In totaal zijn er in 2021 330 teamleden actief in de organisaties. 51 mensen hebben een dubbele functie, bijvoorbeeld secretaris en coördinator gasten & vrijwilligers. Ruim 40% van de teamleden fietst ook als vrijwilliger met een gast.

In totaal hebben zij 21.481 fietsritten gemaakt in 2021. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor! Fietst u in 2022 gezellig mee? 

Vitality Experience in het Olympisch Stadion

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Op vrijdag 3 juni was Fietsmaatjes.NL op de Vitality Experience in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Prof. Eric Scherder was er ook bij. Hij kan altijd fijn vertellen hoe lichamelijke en cognitieve uitdagingen de nodige stofjes in jouw brein in beweging brengen. Dit noemen we dan vitaliteit!

Verder kwamen er verschillende mensen langs bij ons tafeltje die zeer veel interesse hadden in Fietsmaatjes en nu gingen nadenken of ze de uitdaging aan wilden gaan om Fietsmaatjes in hun eigen gemeente op te zetten.

De uitdaging is groot, maar wel goed te overzien, omdat wij ze gaan helpen dit goed te doen met maximaal kans op succes.

Ben jij degene die samen met buurtgenoten Fietsmaatjes in Walcheren / Zuid-Beveland start?

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Fietsmaatjes fietst met mensen die er graag op uit gaan maar dat niet meer zelfstandig kunnen. Op steeds meer plekken in Nederland rijden onze duofietsen met vrolijke fietsmaatjes rond. Maar nog niet in Zeeland! Tijd om daar verandering in te brengen. Fietsmaatjes.NL wil Fietsmaatjes voor iedereen in Walcheren / Zuid-Beveland bereikbaar te maken. De eerste donatie is zelfs al binnen!

Fietsmaatjes is er voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen die revalideren na een herseninfarct. De gasten worden gekoppeld aan vrijwilligers die net zo graag op de fiets stappen. Gasten en vrijwilligers fietsen met elkaar in vaste duo’s. Samen trekken ze er op uit op een duofiets met elektrische trapondersteuning: een e-bike waarbij je naast elkaar zit.

Lijkt dit je wat? Op woensdagavond 8 juni is er een informatiebijeenkomst van Fietsmaatjes.NL in Middelburg. Aanmelden kan via info@fietsmaatjes.nl of via de website www.fietsmaatjes.nl

IB Zeeland

Zien wij jou op woensdag 1 juni bij de informatiebijeenkomst? Meld je nu aan!

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0


Wil jij een eigen Fietsmaatjes locatie opstarten? Maar je weet niet hoe? Toevallig is er binnenkort een online informatiebijeenkomst gepland over hoe je een eigen fietsmaatjes locatie kan opstarten! Hier vertellen wij wie wij zijn, hoe Fietsmaatjes werkt en hoe je een eigen organisatie kan opzetten. Uiteraard is er ook gelegenheid voor vragen. De vorige informatiebijeenkomst was een groot succes! Graag zien jullie bij de komende online informatiebijeenkomst op woensdag 1 juni!

Je kan je aanmelden via deze link: https://fietsmaatjes.nl/aanmelden-informatiebijeenkomst/

MESOVIT workshop ervaring

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Veel van onze oudere gasten hebben te maken met gevoelens van eenzaamheid. Onder de 85+ers kent maar liefst 63% gevoelens van eenzaamheid, waarvan 15% ernstig. Hoe kunnen we met Fietsmaatjes een bijdrage leveren om deze eenzaamheid wat te verminderen? Om die vraag te beantwoorden heeft Fietsmaatjes.NL, samen met Mulier Instituut en de masterstudenten LUMC Vitality and Ageing een project opgezet in het programma Een tegen eenzaamheid. Dit is het project Minder Eenzaam Samen Oud en VITaal (afgekort MESOVIT). Zie https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/fietsmaatjes-zien-echt-naar-elkaar-om/

De resultaten van het project zijn o.a. een onderzoek in 2021 en twee workshops die de afgelopen maand zijn gehouden. De eerste workshop over warme doorverwijzing is bedoeld voor eerstelijnszorg- en welzijnsmedewerkers, zoals praktijkondersteuners bij de huisarts en maatschappelijk werkers. Zij zien dagelijks veel mensen die te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid, maar daar niet altijd makkelijk mee om kunnen gaan. Zij kunnen door goed luisteren en vragen stellen de eenzame ouderen op zorgvuldige wijze doorverwijzen naar een passende activiteit. Soms is dat Fietsmaatjes, maar ook andere activiteiten kunnen helpen de eenzaamheid wat te verzachten. Deze workshop van 1,5 uur is onlangs op 19 april gehouden bij een groep van 10 eerstelijns zorgverleners. De workshop werd gegeven door Marijke Booijink en werd zeer positief ontvangen! 

De tweede workshop is een dilemmaspel. Met deze workshop leren vrijwilligers en coördinatoren van Fietsmaatjes hoe ze beter met barrières en dilemma’s rondom eenzaamheid van hun oudere gasten kunnen omgaan. Deze workshop is op 28 maart voor het eerst gehouden met vrijwilligers uit Hillegom, Lisse en Teylingen. De vrijwilligers hebben hierin signalen van eenzaamheid leren herkennen en zijn met elkaar in gesprek gegaan over hoe ze met de barrières en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk van Fietsmaatjes beter kunnen omgaan. 

De inhoud en de effecten van beide workshops worden nu zorgvuldig geëvalueerd en verbeteringen zullen nog worden aangebracht. Ook andere coördinatoren kunnen het dilemmaspel een keer met elkaar spelen en zo nagaan of dit iets is voor hun eigen lokale Fietsmaatjes organisatie. Op 18 juni 2022 zal Fietsmaatjes.NL in Utrecht de workshop met het dilemmaspel aanbieden aan coördinatoren en geïnteresseerde bestuursleden van Fietsmaatjes uit heel Nederland! Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij info@fietsmaatjes.nl

Het verslag van Dorine Lommerse: 

Op 28 maart jl. heb ik de workshop Dilemmaspel bijgewoond. Na een voorstelrondje werd er gesproken over wat eenzaamheid is en wat voor soorten er zijn. Je kan denken aan bijvoorbeeld emotionele eenzaamheid (het gemis van een hechte band met bijv. een partner of een vriend) of sociale eenzaamheid (het gemis van betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen om je heen). 

Via dit dilemmaspel hebben we een aantal zaken besproken waar je in de omgang met je gast tegen aan zou kunnen lopen. Bijvoorbeeld een zwijgzame gast, een mopperende gast, een gast die vaak afzegt etc. Hoe ga je daar zelf mee om en zijn er nog tips van andere vrijwilligers die je zouden kunnen helpen in deze? 

Belangrijk is dat de coördinator hier ook een ondersteunende rol in kan spelen natuurlijk.

Bovendien is besproken wat belangrijk is bij maatjescontact. Gelijkwaardigheid (samen bepalen van bijv. de route, duur en bestemming van het tochtje), delen van interesses (ontdek of er gespreksonderwerpen zijn die jullie beider belangstelling hebben) en wederkerig contact (heb een luisterend oor voor elkaar). 

Het was misschien niet voor iedereen meteen van toepassing voor de gast waar ze nu mee fietsen, maar het zet je zeker aan het denken en je staat meer open voor eventuele signalen.

Een interessante workshop waar iedereen wat uit kan halen voor nu of voor de toekomst.