Fietsmaatjes is lokaal georganiseerd in meer dan 35 lokale Fietsmaatjes organisaties. Daar zijn alle vrijwilligers en gasten bij aangesloten en wordt er gefietst op onze duofietsen. De landelijke Stichting Fietsmaatjes Nederland werkt aan de landelijke promotie, stimuleert het opstarten van nieuwe lokale initiatieven voor Fietsmaatjes, geeft ondersteuning aan startende initiatieven en geeft vorm aan het landelijke kennisplatform voor bestaande lokale Fietsmaatjes. De landelijke Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland richt zich vooral op belangenbehartiging van de lokale Fietsmaatjes organisaties en onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen. De stichting en de vereniging werken samen, met name op het gebied van het platform voor bestaande Fietsmaatjes organisaties. 

De oprichters van Fietsmaatjes

Oprichters Jan & Tekla

Wij zijn Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels. Met hulp van Iris van Rossum en van ons bestuur willen wij Fietsmaatjes laten groeien. Alweer tien jaar geleden kwam praktijkverpleegkundige Tekla op het idee van Fietsmaatjes. Zij zag in haar dagelijks werk in Teylingen hoeveel behoefte er is om af en toe lekker naar buiten te kunnen, te bewegen en onder de mensen te zijn. En zij wist genoeg enthousiastelingen om zich heen te verzamelen die dat met haar mogelijk wilde maken. Waaronder haar man Jan, projectmanager van huis uit. Van Fietsmaatjes Teylingen kwam Fietsmaatjes Nederland en nog eens 35+ lokale organisaties. Gesteund door het Oranje Fonds die Fietsmaatjes.NL opnam in hun Groeiprogramma willen ze Fietsmaatjes uitbreiden in Nederland. Tot 60 organisaties per 1 juli 2024.

Behalve groeien en zoveel mogelijk Nederlanders de mogelijkheid geven om te kunnen blijven fietsen wil Fietsmaatjes.NL het concept ook blijven verbeteren door onderzoek te blijven verrichten (zie projecten), ons in te zetten voor duurzame financiering en opname in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie.

Lees hier ons uitgebreide verhaal over 10 jaar Fietsmaatjes!

Organisatievorm

Er zijn twee landelijke Fietsmaatjes organisaties: Stichting Fietsmaatjes Nederland en Verenging Lokale Fietsmaatjes Nederland.

De Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland bestaat uit een bestuur van 4 personen en een aantal werkgroepen. De Stichting Fietsmaatjes Nederland heeft een bestuur van 3 personen en een uitvoerend team. Het uitvoerend team bestaat uit de 2 oprichters, een algemeen coördinator & kwaliteitsmanager, drie regiocoördinatoren, een communicatiemedewerker.

Wij werken samen met een aantal andere organisaties (partners & sponsoren).

Op de kaart is te zien waar alle lokale Fietsmaatjes organisaties zijn. Dat zijn de lichtblauwe stippen. De donkerblauwe stippen geven aan waar een organisatie in oprichting is.