Fietsmaatjes bestaat uit een landelijke organisatie en meer dan 35 lokale organisaties. De landelijke organisatie Fietsmaatjes.NL helpt bij het opstarten van een lokale organisatie. Daarnaast verbindt Fietsmaatjes.NL de lokale organisaties met elkaar door bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, dient ze als vraagbaak en onderneemt ze activiteiten om de kwaliteit van Fietsmaatjes te vergroten.

De mensen achter de schermen

Coronaproef Fietsmaatjes

Wij zijn Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels. Met hulp van Iris van Rossum en van ons bestuur willen wij Fietsmaatjes laten groeien. Alweer tien jaar geleden kwam praktijkverpleegkundige Tekla op het idee van Fietsmaatjes. Zij zag in haar dagelijks werk in Teylingen hoeveel behoefte er is om af en toe lekker naar buiten te kunnen, te bewegen en onder de mensen te zijn. En zij wist genoeg enthousiastelingen om zich heen te verzamelen die dat met haar mogelijk wilde maken. Waaronder haar man Jan, procectmanager van huis uit. Van Fietsmaatjes Teylingen kwam Fietsmaatjes Nederland en nog eens 35+ lokale organisaties. Gesteund door het Oranje Fonds die Fietsmaatjes.NL opnam in hun Groeiprogramma willen ze Fietsmaatjes uitbreiden in Nederland. Tot 60 organisaties per 1 juli 2024.

Behalve groeien en zoveel mogelijk Nederlanders de mogelijkheid geven om te kunnen blijven fietsen wil Fietsmaatjes.NL het concept ook blijven verbeteren door onderzoek te blijven verrichten (zie projecten), ons in te zetten voor duurzame financiering en opname in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie.

Organisatievorm

Fietsmaatjes.NL bestaat uit een uitvoerend team en een stichtingsbestuur. Het huidige bestuur van de Stichting Fietsmaatjes Nederland bestaat uit Ria Eijck (voorzitter) en Mirjam van Iterson (secretaris en waarnemend penningmeester).

Het uitvoerend team bestaat uit Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels (organisatie en concept), Iris van Rossum (office manager en onderzoeker), Marijke Booijink (regio coördinator), Joke Boevink (regio coördinator) en Claire van der Plas (communicatie).

Wij werken samen met een aantal andere organisaties (partners & sponsoren).

Op de kaart is te zien waar alle lokale Fietsmaatjes organisaties zijn. Dat zijn de lichtblauwe stippen. De donkerblauwe stippen geven aan waar een organisatie in oprichting is.