Status project: loopt

Logo ZonMw

In januari 2021 is het project MESOVIT gestart. Dat betekent: Minder Eenzaam, Samen Oud en VITaal.

Binnen de gemeente Teylingen wil Fietsmaatjes beter gaan samenwerken met zorg- en welzijnsorganisaties en met de seniorenvereniging. Ons gemeenschappelijke doel is om binnen de gemeente ouderen te stimuleren gebruik te maken van activiteiten die eenzaamheid kunnen verminderen. Daarvoor willen we begrijpen welke drempels er zijn voor deelname en hoe we betere handvaten kunnen bieden aan iedereen die in de praktijk met ouderen werkt. Het projectteam in Teylingen gaat verder ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Fietsmaatjes.

Fietsmaatjes.NL wil een doorontwikkeling starten voor de doelgroep van ouderen boven de 75 jaar. Zij gaat in 18 maanden werken aan de volgende resultaten:

Wij doen dat samen met kennisinstelling Mulier Instituut en twee studenten van de Master Vitality & Ageing aan het LUMC.

We hopen uiteindelijk te bereiken dat Fietsmaatjes landelijk een groter bereik zal krijgen bij eenzame ouderen. De pilot hiervan is in Teylingen, maar andere lokale Fietsmaatjes organisaties zullen ook betrokken worden.