Status project: afgerond

Logo ZonMw

In januari 2021 is het project MESOVIT gestart. Veel van onze oudere gasten hebben te maken met gevoelens van eenzaamheid. Onder de 85+ers kent maar liefst 63% gevoelens van eenzaamheid, waarvan 15% ernstig. Hoe kunnen we met Fietsmaatjes een bijdrage leveren om deze eenzaamheid wat te verminderen? Om die vraag te beantwoorden heeft Fietsmaatjes.NL, samen met Mulier Instituut en de masterstudenten LUMC Vitality and Ageing  een project opgezet in het programma Een tegen eenzaamheid. Dit is het project Minder Eenzaam Samen Oud en VITaal (afgekort MESOVIT).

Fietsmaatjes.NL wil een doorontwikkeling starten voor de doelgroep van ouderen boven de 75 jaar. Wij doen dat samen met kennisinstelling Mulier Instituut en twee studenten van de Master Vitality & Ageing aan het LUMC. Wij hebben in 18 maanden tijd gewerkt aan de volgende resultaten:

We hopen uiteindelijk te bereiken dat Fietsmaatjes landelijk een groter bereik zal krijgen bij eenzame ouderen. De pilot hiervan is in Teylingen, Hillegom en Lisse, maar andere lokale Fietsmaatjes organisaties zullen ook betrokken worden. Op 18 juni 2022 heeft Fietsmaatjes.NL in Utrecht het dilemmaspel gespeeld met coördinatoren van Fietsmaatjes uit heel Nederland! Zij kunnen op hun beurt het spel met hun eigen vrijwilligers spelen.

Binnen de gemeente Teylingen wil Fietsmaatjes beter gaan samenwerken met zorg- en welzijnsorganisaties en met de seniorenvereniging. Ons gemeenschappelijke doel is om binnen de gemeente ouderen te stimuleren gebruik te maken van activiteiten die eenzaamheid kunnen verminderen. Daarvoor willen we begrijpen welke drempels er zijn voor deelname en hoe we betere handvaten kunnen bieden aan iedereen die in de praktijk met ouderen werkt. Het projectteam in Teylingen gaat verder ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Fietsmaatjes.