Alle lokale Fietsmaatjes organisaties kunnen deelnemen aan de activiteiten van het landelijk platform. Voor aansluiting bij en lidmaatschap van ons platform wordt geen contributie gevraagd. De enige voorwaarde is dat jullie organisatie de 8 kernwaarden onderschrijft. Ieder aangesloten organisatie blijft autonoom en kan zonder verdere verplichtingen uit het platform stappen. Organisaties die het Starterspakket van Fietsmaatjes.NL volgen, kunnen zich automatisch aansluiten bij het landelijk platform. Voor andere lokale Fietsmaatjes organisaties staan wij ook open. Neem contact met ons op bij interesse.

Lid zijn van het landelijk platform levert vele voordelen op:

Netwerkbijeenkomsten en kennisdeling

Alle lokale Fietsmaatjes organisaties bouwen in de praktijk kennis en ervaring op. Die willen we graag met elkaar delen om zo van elkaar te leren. Twee keer per jaar komen de lokale Fietsmaatjes organisaties bij elkaar voor een landelijke netwerkbijeenkomst. Een lokale organisatie is meestal gastheer of -vrouw.

Op de laatste netwerkbijeenkomst (juni 2022), speciaal voor coördinatoren, werden ook twee workshops gegeven: workshop omgaan met barrières en dilemma’s rondom eenzaamheid (MESOVIT) en workshop omgaan met dementie (door SamenDementievriendelijk) bij gasten van Fietsmaatjes.

Ook buiten de netwerkbijeenkomsten helpen wij elkaar. Zo hebben we whatsappgroepen om informatie binnen bepaalde thema’s met elkaar te delen. Verder staat het team van Fietsmaatjes.NL klaar om concrete vragen van jullie te beantwoorden via email of telefonisch.

Oftewel: samen zijn wij Fietsmaatjes! 

De eerste netwerkbijeenkomst in 2018. We passen allang niet meer in deze zaal!

Workshops Fietsmaatjes in de Praktijk

Naast algemene netwerkbijeenkomsten organiseert Fietsmaatjes.NL (digitale) workshops voor specifieke onderwerpen, soms in samenwerking met partners als het Mulier Instituut en Movisie. Zoals de naam al zegt, deze workshops geven nieuwe kennis en tips voor de praktijk van Fietsmaatjes en bieden de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. Zo zijn er al workshops geweest over het koppelen van gasten en vrijwilligers (project Implementatie Impuls), het doorverwijzen van eerstelijnszorgverleners naar Fietsmaatjes, ervaringen van gasten met Fietsmaatjes (presentatie onderzoek Movisie), de duofiets & stalling, structurele financiering uit de Wmo, de WBTR en het duofietsrooster.

Agenda Voorjaar 2023

Samenwerken met zorginstellingen, hoe doen we dat?

Dilemmaatjes, hoe speel je dit met fietsvrijwilligers?

Samenwerking met sponsoren en leveranciers

Fietsmaatjes.NL maakt alleen afspraken met leveranciers in het kader van onze eigen projecten en het Starterspakket. Zij zal nooit namens de lokale Fietsmaatjes organisaties afspraken maken met leveranciers over de inkoop van diensten en materialen. Deze taak ligt bij de onlangs opgerichte Vereniging van Lokale Fietsmaatjes Nederland. Wat betreft sponsoren vraagt Fietsmaatjes.NL financiële ondersteuning aan voor haar landelijke activiteiten. Deze activiteiten staan beschreven in ons 3-jarige beleidsplan. Landelijke sponsoren en partners staan beschreven op de pagina onze partners & sponsoren.

Erkenning als effectieve interventie

De stichting Fietsmaatjes.NL heeft het concept Fietsmaatjes als interventie ingediend bij de databank ‘Effectieve sociale interventies‘. De kwaliteit van het concept wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie heeft in een eerste ronde al haar bewondering uitgesproken over de goede organisatie en uitvoering van Fietsmaatjes. Voor erkenning is verder nodig dat de begeleiding van de gasten en vrijwilligers door coördinatoren goed onderbouwd en in de praktijk op orde is. Fietsmaatjes.NL gaat deze onderbouwing opstellen en wil de kennis hierover graag met alle aangesloten organisaties delen.

Landelijke PR

De landelijke publiciteit via deze website en sociale media berichten is iets waar iedereen van profiteert. Mensen kunnen via deze website alle (fietsende) locaties opzoeken om zich daar aan te melden als vrijwilliger of gast. De berichten op onze sociale media helpen ook om Fietsmaatjes landelijk op de kaart te zetten en onder de aandacht te brengen van bijvoorbeeld nieuwe initiatiefnemers in gemeenten waar nog geen Fietsmaatjes is.