Alle lokale Fietsmaatjes organisaties kunnen deelnemen aan de activiteiten van het landelijk platform. Veel lokale Fietsmaatjes organisaties zijn lid van de Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland. Voorwaarde voor deelname aan de platformactiviteiten is dat jullie organisatie de 8 kernwaarden onderschrijft. Fietsmaatjes.NL en de Vereniging organiseren samen platformactiviteiten zoals netwerkbijeenkomsten, workshops, onderzoeken, erkenning als sociale interventie en landelijke PR activiteiten. Allemaal met als doel om Fietsmaatjes voor zoveel mogelijk Nederlanders die niet meer zelfstandig kunnen fietsen nu én in de toekomst mogelijk te (blijven) maken

Lid zijn van het landelijk platform levert vele voordelen op:

Netwerkbijeenkomsten en kennisdeling

Alle lokale Fietsmaatjes organisaties bouwen in de praktijk kennis en ervaring op. Die willen we graag met elkaar delen om zo van elkaar te leren. Twee keer per jaar komen de lokale Fietsmaatjes organisaties bij elkaar voor een landelijke netwerkbijeenkomst. Een lokale organisatie is meestal gastheer of -vrouw.

Op de laatste netwerkbijeenkomst, speciaal voor coördinatoren, werden ook twee workshops gegeven: workshop omgaan met barrières en dilemma’s rondom eenzaamheid (MESOVIT) en workshop omgaan met dementie (door SamenDementievriendelijk) bij gasten van Fietsmaatjes.

Ook buiten de netwerkbijeenkomsten helpen wij elkaar. Zo hebben we whatsappgroepen om informatie binnen bepaalde thema’s met elkaar te delen. Verder staat het team van Fietsmaatjes.NL klaar om concrete vragen van jullie te beantwoorden via email of telefonisch. De andere lokale Fietsmaatjes organisaties bij jou in de buurt kan je ook altijd benaderen voor vragen of advies.

Oftewel: samen zijn wij Fietsmaatjes! 

De eerste netwerkbijeenkomst in 2018. We passen allang niet meer in deze zaal!

Workshops Fietsmaatjes in de Praktijk

Naast algemene netwerkbijeenkomsten organiseren we (digitale) workshops over specifieke onderwerpen, soms in samenwerking met partners als het Mulier Instituut en Movisie. Zoals de naam al zegt, deze workshops geven nieuwe kennis en tips voor de praktijk van Fietsmaatjes en bieden de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. Zo zijn er al workshops geweest over het koppelen van gasten en vrijwilligers (project Implementatie Impuls), het doorverwijzen van eerstelijnszorgverleners naar Fietsmaatjes, ervaringen van gasten met Fietsmaatjes (presentatie onderzoek Movisie), de duofiets & stalling, structurele financiering uit de Wmo, de WBTR en het duofietsrooster.

Agenda Voorjaar 2024

Landelijke Fietsmaatjes dag: dag vol workshops

Samenwerking met sponsoren en leveranciers

Fietsmaatjes.NL, de Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland (VLFN) én de tientallen lokale Fietsmaatjes organisaties benaderen (potentiële) sponsoren ieder vanuit de eigen rol en missie en helpen elkaar daarbij zo nodig. Fietsmaatjes.NL vraagt financiële ondersteuning voor haar landelijke activiteiten ter verspreiding van het concept zoals beschreven in het 3-jarige beleidsplan. Landelijke partners & sponsoren staan beschreven op de pagina partners & sponsoren van Fietsmaatjes.NL Fietsmaatjes.NL.

De VLFN zoekt ter ondersteuning van haar activiteiten voor verduurzaming en doorontwikkeling van het concept Fietsmaatjes steun bij landelijke sponsoren.

De lokale Fietsmaatjes leunen voor de financiering van met name hun fietsen met bijkomende kosten sterk op lokale en regionale sponsoren en subsidiegevers. Elke lokale Fietsmaatjes organisatie sluit zelf overeenkomsten af met leveranciers voor diensten en/of materieel. Indien onderling afgesproken kan de Vereniging gemandateerd afspraken hierover maken ten gunste van haar leden. 

Erkenning als effectieve interventie

De stichting Fietsmaatjes.NL heeft het concept Fietsmaatjes als interventie ingediend bij de databank ‘Effectieve sociale interventies‘. De kwaliteit van het concept wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie heeft in een eerste ronde al haar bewondering uitgesproken over de goede organisatie en uitvoering van Fietsmaatjes. Voor erkenning is verder nodig dat de begeleiding van de gasten en vrijwilligers door coördinatoren goed onderbouwd en in de praktijk op orde is. Fietsmaatjes.NL gaat deze onderbouwing opstellen en zal de kennis hierover delen met alle lokale Fietsmaatjes organisaties.

Landelijke PR

De landelijke publiciteit via deze website en sociale media berichten is iets waar iedereen van profiteert. Mensen kunnen via deze website alle (fietsende) locaties opzoeken om zich daar aan te melden als vrijwilliger of gast. De berichten op onze sociale media helpen ook om Fietsmaatjes landelijk op de kaart te zetten en onder de aandacht te brengen van bijvoorbeeld nieuwe initiatiefnemers in gemeenten waar nog geen Fietsmaatjes is.