Alle lokale Fietsmaatjes organisaties kunnen deelnemen aan de activiteiten van het landelijk platform. Er wordt geen contributie gevraagd. Voorwaarde is dat jullie organisatie de 8 kernwaarden onderschrijven. Organisaties die opgestart zijn met hulp van Fietsmaatjes.NL (of voorheen Fietsmaatjes Teylingen) voldoen hier automatisch aan; lidmaatschap staat open voor andere organisaties. Neem contact met ons op bij interesse.

Lid zijn van het landelijk platform levert vele voordelen op:

Netwerkbijeenkomsten en kennisdeling

Twee keer per jaar komen de lokale Fietsmaatjes organisaties bij elkaar voor een landelijke netwerkbijeenkomst. Een lokale organisatie is gastheer of -vrouw. In coronatijd doen wij dat digitaal.

Ook daarbuiten helpen wij elkaar. Samen delen we ervaringen en leren we van elkaar. Je kunt ook altijd bij het landelijke secretariaat of bij een van de collega-Fietsmaatjes aankloppen voor praktische vragen.

Oftewel: samen zijn wij Fietsmaatjes! 

De eerste netwerkbijeenkomst in 2018. We passen allang niet meer in deze zaal!

Workshops Fietsmaatjes in de Praktijk

Naast algemene netwerkbijeenkomsten organiseert Fietsmaatjes.NL (digitale) workshops voor specifieke onderwerpen, soms in samenwerking met partners als het Mulier Instituut en Movisie. Zoals de naam al zegt, deze workshops geven nieuwe kennis en tips voor de praktijk van Fietsmaatjes en bieden de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. Zo zijn er al workshops geweest over het koppelen van gasten en vrijwilligers, het doorverwijzen van eerstelijnszorgverleners naar Fietsmaatjes en de duofiets en stalling.

Agenda 2021

Ervaringen van gasten met Fietsmaatjes. Presentatie van het onderzoek van Movisie naar de effecten van Fietsmaatjes op positieve gezondheid en tips voor verbeteringen van het proces. Door Movisie.

Gebruik online vragenlijst voor het verbeteren van je vrijwilligersbeleid. Door Mulier Instituut.

Wie bereiken we met Fietsmaatjes?

Het wervingsbeleid voor gasten en vrijwilligers

Structurele financiering uit de Wmo

Groeiambities

Samenwerken met zorginstellingen

Vrijwilligersbeleid en – bijeenkomsten

Erkenning als effectieve interventie

Fietsmaatjes.NL heeft het concept Fietsmaatjes als interventie ingediend bij de databank ‘Effectieve sociale interventies‘. De kwaliteit van het concept wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie.

De erkenning is handig bij het aanvragen van subsidies bij jouw gemeente en bij sommige donaties. Gemeenten hebben in toenemende mate behoefte aan een getoetste standaard voordat zij subsidie verstrekken. Ze willen namelijk weten of de werkwijze ook daadwerkelijk effectief is en van voldoende kwaliteit. De grote gemeenten lopen voorop in dat proces. In Rotterdam is een erkenning als effectieve sociale interventie inmiddels een vereiste. Ook een regionale zorgverzekeraar heeft bij ons het belang van deze erkenning al eens aangegeven.

Fietsmaatjes die bij het landelijk platform horen kunnen deze erkenning van het concept gebruiken in hun communicatie.

Samenwerking met sponsoren en leveranciers

In de toekomst willen wij ook graag samenwerken met bijvoorbeeld landelijke sponsoren en fietsfabrikanten. Samen staan wij sterk. Op dit moment liggen deze plannen stil in afwachting van de coronamaatregelen. Fietsmaatjes.NL maakt nu alleen afspraken met leveranciers in het kader van het starterspakket. Zodra er weer fysiek vergaderd kan worden, hopen wij met de lokale organisaties het gesprek hierover op te pakken.

Landelijke PR

De landelijke publiciteit via deze website en sociale media berichten is iets waar iedereen van profiteert. Mensen kunnen via deze website alle (fietsende) locaties opzoeken om zich daar aan te melden als vrijwilliger of gast. De berichten op onze sociale media helpen om Fietsmaatjes landelijk op de kaart te zetten en onder de aandacht te brengen van bijvoorbeeld landelijke fondsen en sponsoren.