Gemeenten en/of lokale welzijnsorganisaties kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de lokale Fietsmaatjes organisatie. Soms zijn zij de eerste initiatiefnemer. Vaak worden zij door actieve inwoners in hun woonplaats gevraagd mee te helpen.

De vorm en mate van betrokkenheid wordt lokaal bepaald. Bijvoorbeeld:

  • Beschikbaar stellen van faciliteiten voor informatiebijeenkomst en training
  • Verbinden met sociaal domein: waaronder vrijwilligerswerk, burgerparticipatie
  • Ondersteunen bij plaatsen van PR berichten
  • Verstrekken van een (start)subsidie

Een ding is zeker, alle gemeenten en lokale welzijnsorganisaties zijn blij met hun Fietsmaatjes organisatie!

  • Fietsmaatjes is een gedegen vrijwilligersorganisatie
  • Geeft met het duofietsen een zinvolle en prettige activiteit aan een kwetsbare groep
  • Mee te doen, buiten in beweging, met een eigen maatje

Neem contact met ons op als je als gemeente of welzijnsorganisatie Fietsmaatjes in jouw woonplaats wilt realiseren. Of meld je aan voor een van onze informatiebijeenkomsten.

Ex-wethouder sociaal domein Teylingen Arno van Kempen:

“In Teylingen hebben we er voor gekozen Fietsmaatjes structureel te subsidiëren. We zijn daarmee de eerste gemeente in Nederland, die dat doet. Inmiddels wordt dit initiatief door enkele andere van de 36 gemeenten met Fietsmaatjes overgenomen! Dit is natuurlijk een geweldig resultaat! Fietsmaatjes bloeit en groeit dus, maar blijft wel afhankelijk van de aanwas van vrijwilligers en de nodige financiële middelen. Ik hoop dat meer gemeenten de komende tijd ook over zullen gaan tot structurele financiering. Naast het feit dat het samen fietsen heel veel oplevert in termen van sociale contacten, bewegen, gezondheid, integratie, geluk, beleving en ga zo maar door, zal het de gemeente uiteindelijk ook geld besparen omdat er minder een beroep wordt gedaan op de Wmo-voorzieningen.”

Fietsmaatjes