Geslaagde pilot workshop “Fietsmaatjes in de praktijk” voor coördinatoren.

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Het Mulier instituut heeft samen met Fietsmaatjes.NL een pilot workshop gehouden voor ervaren coördinatoren. Vanwege de coronamaatregelen konden we deze bijeenkomst niet fysiek houden, maar wel met behulp van videoconference. De workshop werd gehouden op woensdagmiddag 13 mei met 6 coördinatoren als deelnemers. Vooraf had Kirsten van Mulier instituut de deelnemers opgebeld om te vragen welke vraagstukken zij tegenkwamen in de praktijk. Daaruit werden twee thema’s gekozen: 1) Koppeling van een gast met een maatje, en 2) Doorverwijzing door een zorgprofessional. Voor beide thema’s werd door Mulier Instituut eerst een kort overzicht gegeven wat hierover bekend is uit de literatuur. Daarna werden door de deelnemers concrete voorbeelden en vragen uit de praktijk naar voren gebracht. Dit werd kort met elkaar besproken.

Reacties na afloop waren: “weer energie van gekregen”, “heel waardevol”, “herkenbaar, alles wat er gezegd is”. De digitale bijeenkomst werd als werkbaar gezien, hoewel fysiek toch beter is, omdat je dan ieders gezicht en reacties beter ziet. De resultaten van de pilot workshop worden vastgelegd in de vorm van “implementatie handvaten”. Wellicht gaan we dit concept van digitale workshops nog eens herhalen!

Fietsmaatjes.NL zoekt marketing en communicatiemedewerker

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Fietsmaatjes.NL is op zoek naar een uitvoerende freelance marketing en communicatiemedewerker die samen met ons op zoek gaat naar nieuwe initiatiefhelden. Het gaat om een inzet van 15 weken, voor gemiddeld 8 uur per week. We hebben samen met Bureauvijftig de strategie en het plan gemaakt, nu zoeken we iemand die echte communicatie skills heeft om het ook uit te voeren. Reageer of deel in je netwerk als je je ook wil inzetten voor de groei van Fietsmaatjes in Nederland!

Download hier de vacature!

Marketing en communicatiestrategie voor Fietsmaatjes.NL ontwikkeld

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Fietsmaatjes.NL is op zoek naar initiatiefnemers in gemeenten waar nog geen Fietsmaatjes is, om haar ambitie van een groei naar 60 lokale Fietsmaatjes organisaties te realiseren. De groei naar 20 lokale organisaties verliep tot nu toe redelijk autonoom, maar er was geen richting gevende strategie beschikbaar. Vragen die we hierbij hadden waren: hoe kunnen we op een effectieve manier deze initiatiefhelden vinden en op welke wijze kunnen we met hen het beste communiceren. Via ons netwerk kwamen we in contact met Bureauvijftig die gespecialiseerd is in de marketing en communicatie voor de doelgroep van 50+. Het klikte direct en er werd een plan gemaakt en een donatie aangevraagd en toegezegd van Stichting RCOAK. In maart werd gestart met de doelgroep van initiatiefnemers veel beter in kaart te brengen en de belangrijkste USP’s van Fietsmaatjes.NL te beschrijven. De drempels die de initiatiefnemer tegenkomt werden uitgewerkt en zo werd stap voor stap duidelijker hoe we deze zeer belangrijke mensen echt voor Fietsmaatjes kunnen winnen. Eind mei hebben we de strategie volledig uitgeschreven, inclusief concrete plannen hoe dit verder uit te voeren. In de uitvoeringsfase zal Fietsmaatjes.NL een freelance communicatiemedewerker aantrekken om ons te ondersteunen. Hiervoor is een profiel opgesteld en kunnen geïnteresseerden reageren tot 22 juni. Wie gaat ons team op het gebied van communicatie versterken?

Download hier de vacature!