Terugblik op 2021

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Net als 2020, was 2021 een gek jaar. Door alle beperkende corona-maatregelen is de behoefte aan contact, naar buiten gaan en bewegen voor onze doelgroep alleen maar groter geworden. Wij zijn dan ook dankbaar dat we door gebruik van het tussenscherm en hygiënemaatregelen gewoon door konden fietsen en in deze behoefte kunnen voorzien!

Landelijke groei
Dat de behoefte groeit, blijkt wel uit de groei die we afgelopen jaar gemaakt hebben. Veel lokale organisaties hebben extra duofietsen aangeschaft en er zijn maar liefst 10 locaties bijgekomen! Afgelopen jaar hebben we de plaatsen Aalst-Waalre, Apeldoorn, Borne, Breda, De Ronde Venen, Oosterhout, Waddinxveen, Wassenaar, Westerhoven en Woerden mogen verwelkomen in onze Fietsmaatjes familie.

Continue werken aan kwaliteit
Naast bereik hebben we, net als voorgaande jaren, gewerkt aan de kwaliteit van het Fietsmaatjes concept. Het project Implementatie Impuls van ZonMw is succesvol afgerond. Het onderzoek ‘Verheugen, genieten en nagenieten’ van Movisie laat goed zien welke positieve effecten Fietsmaatjes heeft op de gezondheid en het welzijn van onze gasten. Met samenwerking van het Mulier Instituut zijn een aantal workshops gegeven aan de coördinatoren ter verdieping van hun werkzaamheden. Daarnaast zijn een aantal praktische handvaten ontwikkeld gericht op doorverwijzing door de eerstelijns zorgverleners en koppeling van maatjes. Ook voor het monitoren van wat Fietsmaatjes voor vrijwilligers in de lokale Fietsmaatjes organisaties oplevert en hoe zij nog beter ondersteund kunnen worden, zijn tools ontwikkeld. Tot slot hebben we in dit project de brede doelgroep van Fietsmaatjes in beeld gebracht d.m.v. een nieuwe vlog-serie. Dit jaar zijn wij ook met een nieuw project gestart: MESOVIT, Minder Eenzaam, Samen Oud en VITaal. We hopen te bereiken dat Fietsmaatjes landelijk een groter bereik zal krijgen bij eenzame ouderen. Een update hierover volgt in de volgende nieuwsbrief. 

Nieuwe samenwerkingen & promotie
2021 stond ook in het teken van nieuwe samenwerkingen en een mooie spotlight op Fietsmaatjes. Zo zijn wij partner geworden van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, was Fietsmaatjes op televisie, verscheen het verhaal van Tekla Zwinkels in een boek en hebben wij een aantal nieuwe sponsoren en eenmalige donaties mogen ontvangen. Een van de hoogtepunten was uiteraard de ontvangst van een certificaat uit handen van het Koningspaar als slotakkoord op het Groeiprogramma van het Oranje Fonds. Jan Burgmeijer mocht dit certificaat ontvangen als projectleider, mede namens Tekla, Iris en alle 1.500 vrijwilligers van Fietsmaatjes.

Wat zal 2022 brengen?
Kortom: 2021 was een raar maar mooi jaar voor Fietsmaatjes en 2022 biedt genoeg om naar uit te kijken! Zo starten wij begin januari een hele mooie samenwerking met Stichting Zorg en Zekerheid. Stay tuned…

Update over ons project ‘Minder Eenzaam, Samen Oud en VITaal (MESOVIT)

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Het aantal eenzame ouderen is de afgelopen jaren toegenomen, zeker tijdens de Corona crisis! Als we deze trend niet doorbreken, zijn er in 2030 meer dan een miljoen eenzame ouderen. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Ook binnen Fietsmaatjes herkennen we deze situatie bij onze gasten. Zij ervaren soms drempels om zich bij Fietsmaatjes aan te melden, terwijl ze vaak enorm genieten van Fietsmaatjes als zij eenmaal meedoen. Daarom willen we ouderen op een goede manier stimuleren om mee te doen aan activiteiten zoals Fietsmaatjes. En willen we onze vrijwilligers beter toerusten om met deze gevoelens van eenzaamheid om te gaan.

In het project MESOVIT (Minder Eenzaam Samen Oud en VITaal) werkt Fietsmaatjes.NL samen met het Mulier Instituut, LUMC Vitality and Ageing en een aantal partijen in de gemeente Teylingen aan een doorontwikkeling van Fietsmaatjes, gericht op de doelgroep eenzame ouderen.

Het afgelopen half jaar heeft de LUMC twee onderzoeken afgerond naar drempels bij ouderen voor deelname en naar de mogelijke rol die de eerstelijnszorg- en welzijnsprofessional kan spelen. Er zijn conceptversies ontwikkeld van een dilemmaspel voor vrijwilligers, een workshop voor professionals en een workshop voor Fietsmaatjes coördinatoren. Het dilemmaspel zal begin volgend jaar worden uitgetest met vrijwilligers van Fietsmaatjes Hillegom Lisse en Fietsmaatjes Voorschoten. De workshop voor professionals gaan we uittesten met medewerkers op het gebied van zorg en welzijn in Teylingen. We gaan dit doen zodra dit weer mogelijk is met de geldende coronamaatregelen. Ook voor de coördinatoren van lokale Fietsmaatjes organisaties zoeken we naar een mogelijkheid om de workshop in fysieke vorm aan te bieden.

Verder zijn wij binnen dit project partner geworden in de Nationale Coalitie Tegen Eenzaamheid, waardoor we kansen zien voor toekomstige samenwerking met partners binnen deze coalitie. 

Woon onze informatiebijeenkomst bij

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Wil je kennis maken met Fietsmaatjes? Of ben je al wat verder en wil jij een eigen Fietsmaatjes locatie opstarten? Maar je weet niet hoe? Toevallig is er binnenkort een online informatiebijeenkomst gepland over hoe je een eigen fietsmaatjes locatie kan opstarten! Je bent van harte welkom op woensdag 8 december bij de online informatiebijeenkomst! De bijeenkomst start om 19:30u. Je kan je aanmelden via deze link: https://fietsmaatjes.nl/aanmelden-informatiebijeenkomst/

Zien wij je daar?

Fietsmaatjes in een notendop