Louwman Group voelt zich als familiebedrijf verantwoordelijk voor huidige én toekomstige generaties. Wij willen als groep een betekenisvolle bijdrage leveren aan de wereld om ons heen, vooral als het gaat om mobiliteit. Mobiliteit moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook als je door fysieke of financiële obstakels beperkt wordt. Met ‘Louwman Fairshare’ zamelt Louwman geld in voor Fietsmaatje.NL, om zo de groei van Fietsmaatjes in Nederland te steunen.

Stichting Brentano

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms, opgericht in 1821, steunt projecten gericht op kwetsbare ouderen die vallen onder het thema: Brentano verbindt door muziek en beweging. Het fonds zal Fietsmaatjes.NL in 2022, net als in 2021, steunen met: de groei van Fietsmaatjes in Nederland. Hieronder valt de landelijke communicatie gericht op bekendheid van Fietsmaatjes, een erkenningsaanvraag en ondersteuning van bestaande lokale Fietsmaatjes organisaties door middel van workshops.

Stichting RCOAK

Stichting RCOAK is een charitatief vermogensfonds welke initiatieven en projecten steunt die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Dat doen ze al meer dan 400 jaar! Stichting RCOAK steunt lokale Fietsmaatjes en Fietsmaatjes.NL voor het realiseren van groei van Fietsmaatjes in Nederland. Met deze middelen wordt de landelijke communicatie en promotie, een erkenningsaanvraag en de ondersteuning van bestaande lokale Fietsmaatjes organisaties bestaat uit workshops ondersteund.

Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid is een regionale zorgverzekeraar. Vanuit hun Leidse thuisbasis zijn zij al bijna 200 jaar actief in het groene hart van de Randstad. Samen met hun partners willen zij deze regio het gezondste stukje Nederland maken. Zorg en Zekerheid maakt afspraken met de zorg en met initiatieven en samenwerkingen die de lokale buurt ten goede komen.

Zorg en Zekerheid ondersteunt bij de start en/of uitbreiding van lokale Fietsmaatjes organisaties binnen de regio Zuid-Holland Noord d.m.v. een financiële bijdrage. Daarnaast is Zorg en Zekerheid een sponsor van Fietsmaatjes.NL. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het handboek gedrukt kon worden.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds heeft als motto: Een samenleving waarin niemand er alleen voor staat, doe je mee? Het fonds versterkt projecten die mensen echt met elkaar verbinden. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving, sociale cohesie en sociale participatie, bevorderen. Daarom steunen zij iedereen die iets voor een ander wil doen.

Fietsmaatjes.NL heeft van 2017-2021 met succes en enthousiasme deelgenomen aan het Oranje Fonds Groeiprogramma IV. Het Oranje Fonds Groeiprogramma is een ontwikkel- en uitvoeringstraject voor maatschappelijke organisaties die hun lokale initiatief willen laten groeien. Doel van het Oranje Fonds Groeiprogramma is het vergroten van de professionaliteit van ondernemingen met een sociale doelstelling en het maatschappelijk effect van het initiatief. 

Het Oranje Fonds is samen met Vrienden op de Fiets sponsor van het project IT-systeem voor de groei van Fietsmaatjes in Nederland (2022-2023). Daarnaast ondersteunt het Oranje Fonds bij de start en/of uitbreiding van lokale Fietsmaatjes organisaties d.m.v. een financiële bijdrage. Dit betreft een reguliere aanvraag.

DELA Fonds

Het DELA Fonds heeft als slogan “met elkaar voor een ander”. Zij richten zich bij hun sponsoring van projecten op het ideaal van onderlinge verbondenheid en solidariteit. DELA Fonds steunt Fietsmaatjes.NL voor het realiseren van groei van Fietsmaatjes in Nederland. Hiermee werd onder meer de landelijke dag voor coördinatoren in Utrecht op 18 juni 2022 ondersteunt. Verder worden een aantal lokale Fietsmaatjes organisaties gesteund bij de eerste materiele kosten (verbonden aan oprichting).

S.C. Johnson

Het Engelse bedrijf S.C. Johnson, met haar Benelux vestiging in Mijdrecht, is een familiebedrijf dat werkt voor een betere wereld. Zij steunt Fietsmaatjes.NL bij de groei in Nederland. Zij steunt Fietsmaatjes met als doel: “to encourage older people to participate and improve their health and wellbeing”. Door deze bijdrage wordt de promotie en communicatie van Fietsmaatjes in Nederland ondersteund.

KNR

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) is de koepelorganisatie voor religieuzen in Nederland. Deze organisatie ontvangt jaarlijks gelden vanuit religieuze instituten voor Projecten In Nederland (PIN). Er zijn 4 aandachtsvelden waar de religieuzen hun solidariteitsbijdrage op willen richten. Het project landelijke groei van Fietsmaatjes past goed binnen de doelstelling van Vorming en Empowerment van de KNR-PIN.

Vrienden op de Fiets

Vrienden op de Fiets maakt zich sterk voor fietsers en wandelaars in Nederland. Dat doen ze met een netwerk van logeeradressen, maar ze willen nóg meer mensen stimuleren Nederland op de fiets of in de wandelschoenen te ontdekken. Met de oprichting van het ‘Fiets en Wandelfonds’ kan dat. Het fonds biedt nét even dat laatste steuntje in de rug aan initiatieven die fietsers en wandelaars op weg helpen. Zo kunnen nog meer mensen genieten van gezonde ontspanning en ontmoetingen in de natuur. De Stichting Vrienden op de Fiets wil Fietsmaatjes Nederland helpen om Fietsmaatjes verder te laten groeien in Nederland. Daarom is zij samen met het Oranje Fonds sponsor van het project IT-systeem voor de groei van Fietsmaatjes in Nederland (2022-2023).

Nationale coalitie tegen eenzaamheid

Fietsmaatjes.NL is partner van het landelijk netwerk Een tegen eenzaamheid! Dit actieprogramma van het ministerie van VWS heeft als doel de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Door deelname aan het programma heeft Fietsmaatjes.NL zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. Fietsmaatjes.NL doet dit onder andere door het project MESOVIT: minder eenzaam, samen oud en vitaal

Beweegalliantie

De Beweegalliantie is een netwerkorganisatie met een missie: samen willen dat méér mensen méér gaan bewegen in Nederland. Iedere dag. Overal. De Beweegalliantie faciliteert het proces van gebundelde samenwerking en kennisdeling, advies, coaching en ondersteuning tussen verschillende partners. Fietsmaatjes.NL is netwerkpartner van de Beweegalliantie. Wij doen o.a. mee in de cirkel Ouderen.

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen zij kennis over wat echt goed werkt en passen ze die kennis toe.

Movisie ondersteunt Fietsmaatjes bij de erkenningsaanvraag. Van januari 2020 tot juli 2021 werkt Movisie samen met Fietsmaatjes.NL aan het project Implementatie Impuls. Eerder werkte Movisie en Fietsmaatjes.NL al samen aan ontwikkelen van het Starterspakket en het verbeteren van de kwaliteit van Fietsmaatjes als interventie.

Mulier Instituut

Het doel van het Mulier Instituut is bijdragen aan goed onderbouwd beleid, gericht op de bevordering van sport en bewegen. Dit doel wordt nagestreefd door het uitvoeren van betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand onderzoek op het gebied van sport en bewegen.

Vanaf januari 2020 werkt het Mulier Instituut samen met Fietsmaatjes.NL aan het project Implementatie Impuls. Vanaf juli 2021 aan het project MESOVIT.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Fietsmaatjes.NL heeft samengewerkt met het Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg. Ze heeft twee maal gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een 4 maanden durend Praktijk Onderzoek Fysiotherapie.

Van januari 2020 – juli 2021 werkten 3 studenten mee met Fietsmaatjes.NL aan het project Implementatie Impuls. In 2018 werkten 4 studenten mee aan het project Fietsmaatjes & Jonge Mensen met Dementie.

SamenFietsen

SamenFietsen biedt een praktisch en meest compleet planningssysteem om de organisatie van het duofietsen gemakkelijker te maken en te stimuleren. De online applicatie is volledig afgestemd op de behoefte van de lokale Fietsmaatjes organisatie.

Het Rooster

De algemene roosterapplicatie Het Rooster biedt al vanaf de start van Fietsmaatjes in 2012 een praktische oplossing voor Fietsmaatjes om het inroosteren van ritjes op de duofiets mogelijk te maken.

Het Rooster
Trappers

Trappers

Via Trappers kunnen werknemers punten sparen met fietsritten van en naar het werk. Deze punten kunnen ingewisseld worden voor donaties aan Fietsmaatjes.