Oranje Fonds

Het Oranje Fonds heeft als motto: Een samenleving waarin niemand er alleen voor staat, doe je mee? Het fonds versterkt projecten die mensen echt met elkaar verbinden. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving, sociale cohesie en sociale participatie, bevorderen. Daarom steunen zij iedereen die iets voor een ander wil doen.

Fietsmaatjes.NL heeft van 2017-2021 met succes en enthousiasme deelgenomen aan het Oranje Fonds Groeiprogramma IV. Het Oranje Fonds Groeiprogramma is een ontwikkel- en uitvoeringstraject voor maatschappelijke organisaties die hun lokale initiatief willen laten groeien. Doel van het Oranje Fonds Groeiprogramma is het vergroten van de professionaliteit van ondernemingen met een sociale doelstelling en het maatschappelijk effect van het initiatief. 

Daarnaast ondersteunt het Oranje Fonds bij de start en/of uitbreiding van lokale Fietsmaatjes organisaties d.m.v. een financiële bijdrage. Dit betreft een reguliere aanvraag.

Movisie

Logo Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen zij kennis over wat echt goed werkt en passen ze die kennis toe.

Movisie ondersteunt Fietsmaatjes bij de erkenningsaanvraag. Van januari 2020 tot juli 2021 werkt Movisie samen met Fietsmaatjes.NL aan het project Implementatie Impuls. Eerder werkte Movisie en Fietsmaatjes.NL al samen aan ontwikkelen van het Starterspakket en het verbeteren van de kwaliteit van Fietsmaatjes als interventie.

Mulier Instituut

Het doel van het Mulier Instituut is bijdragen aan goed onderbouwd beleid, gericht op de bevordering van sport en bewegen. Dit doel wordt nagestreefd door het uitvoeren van betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand onderzoek op het gebied van sport en bewegen.

Vanaf januari 2020 werkt het Mulier Instituut samen met Fietsmaatjes.NL aan het project Implementatie Impuls. Vanaf juli 2021 aan het project MESOVIT.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Fietsmaatjes.NL heeft samengewerkt met het Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg. Ze heeft twee maal gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een 4 maanden durend Praktijk Onderzoek Fysiotherapie.

Van januari 2020 – juli 2021 werkten 3 studenten mee met Fietsmaatjes.NL aan het project Implementatie Impuls. In 2018 werkten 4 studenten mee aan het project Fietsmaatjes & Jonge Mensen met Dementie.

Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid is een regionale zorgverzekeraar. Vanuit hun Leidse thuisbasis zijn zij al bijna 200 jaar actief in het groene hart van de Randstad. Samen met hun partners willen zij deze regio het gezondste stukje Nederland maken. Zorg en Zekerheid maakt afspraken met de zorg en met initiatieven en samenwerkingen die de lokale buurt ten goede komen.

Zorg en Zekerheid ondersteunt bij de start en/of uitbreiding van lokale Fietsmaatjes organisaties binnen de regio Zuid-Holland Noord d.m.v. een financiële bijdrage. Daarnaast is Zorg en Zekerheid een sponsor van Fietsmaatjes.NL. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het handboek gedrukt kon worden.

Stichting Brentano

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms, opgericht in 1821, steunt projecten gericht op kwetsbare ouderen die vallen onder het thema: Brentano verbindt door muziek en beweging. Het fonds zal Fietsmaatjes.NL in de tweede helft van 2021 steunen met: landelijke communicatie gericht op bekendheid van Fietsmaatjes en ondersteuning van bestaande lokale Fietsmaatjes organisaties door middel van workshops, netwerkbijeenkomsten en met een erkenningsaanvraag.

SamenFietsen

SamenFietsen biedt een praktisch en meest compleet planningssysteem om de organisatie van het duofietsen gemakkelijker te maken en te stimuleren. De online applicatie is volledig afgestemd op de behoefte van de lokale Fietsmaatjes organisatie.

Het Rooster

Het Rooster

De algemene roosterapplicatie Het Rooster biedt al vanaf de start van Fietsmaatjes in 2012 een praktische oplossing voor Fietsmaatjes om het inroosteren van ritjes op de duofiets mogelijk te maken.

Trappers

Via Trappers kunnen werknemers punten sparen met fietsritten van en naar het werk. Deze punten kunnen ingewisseld worden voor donaties aan Fietsmaatjes.

Trappers