Inventarisatie totale bereik Fietsmaatjes

Status: jaarlijkse update

Elk jaar inventariseren we hoe groot de Fietsmaatjes familie is. Hoeveel teamleden zijn er actief? Hoeveel gasten en vrijwilligers fietsen er? Hoeveel duofietsen zijn er? Hoeveel ritten zijn er gemaakt in het afgelopen jaar? Ook bekijken we bijvoorbeeld wat de gemiddelde bezetting van een duofiets is en stellen we een aantal extra vragen, bijvoorbeeld waar alle duofietsen gestald staan.

Bekijk de laatste resultaten!

Animatievideo

Verheugen, genieten en nagenieten

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van gasten met Fietsmaatjes

Status: afgerond

In dit onderzoek, onderdeel van het project Implementatie Impuls, staan vier vragen centraal:

  • Wat betekent Fietsmaatjes voor de gasten?
  • Wat levert Fietsmaatjes voor de gasten en hun naasten concreet op?
  • Wat zijn volgens de gasten succesfactoren en knelpunten in de organisatie van Fietsmaatjes?
  • Welke verbetersuggesties hebben de gasten voor Fietsmaatjes?

De resultaten zijn prachtig.

Bekijk de resultaten!

MESOVIT

Status: loopt

In januari 2021 is het project MESOVIT gestart. Dat betekent: Minder Eenzaam, Samen Oud en VITaal. Binnen dit project zijn twee doelen:

  • Doorontwikkeling van Fietsmaatjes om landelijk een groter bereik te krijgen bij eenzame ouderen.
  • Samenwerking binnen Teylingen verbeteren om binnen de gemeente eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Fietsmaatjes.NL krijgt een subsidie vanuit ZonMw. Het project duurt 18 maanden. Wij werken samen met kennisinstelling Mulier Instituut en twee studenten van de Master Vitality & Ageing aan het LUMC.

Lees verder

Implementatie Impuls

Status: loopt

Door samenwerking met deze 3 kennisinstellingen hopen we meer inzicht te krijgen in hoe we de effectiviteit op sociaal en gezondheids-gebied kunnen vergroten en hoe we dit op een praktische manier kunnen meten.

Fietsmaatjes.NL krijgt een subsidie voor de inzet van kennis uit het Preventieprogramma (ZonMw) om de kwaliteit van Fietsmaatjes verder te vergroten. In januari 2020 wordt door Fietsmaatjes.NL een project van 18 maanden gestart, samen met 3 kennisinstellingen: Mulier Instituut, Movisie en de Hogeschool Leiden.

Lees verder

Het bereik van Fietsmaatjes

Status: afgerond

In dit project is een verkennend onderzoek naar het bereik onder de vrijwilligers en gasten van Fietsmaatjes Teylingen gedaan. Er stonden twee hoofdvragen centraal in dit onderzoek:

  1. Wie bereiken we?
  2. Weten we genoeg van onze gasten en vrijwilligers?

Het antwoord op deze vragen geeft inzicht op diverse terreinen. Er is bijvoorbeeld in kaart gebracht of er verschillen zijn tussen bepaalde groepen gasten, welke motivatie vrijwilligers hebben om zichzelf aan te melden en hoe vaak gasten en vrijwilligers fietsen.

Bekijk de resultaten!

Fietsmaatjes & Jonge Mensen met Dementie

Status: afgerond

De impact van Fietsmaatjes op Jonge Mensen met Dementie, hun vrijwilligers, en hun mantelzorgers, is onderzocht m.b.v. een kleinschalig onderzoek in Teylingen. De resultaten van het onderzoek waren positief!

Bekijk de uitkomsten!

Fietsmaatjes Teylingen