Inventarisatie totale bereik Fietsmaatjes

Status: jaarlijkse update

Elk jaar inventariseren we hoe groot de Fietsmaatjes familie is. Hoeveel teamleden zijn er actief? Hoeveel gasten en vrijwilligers fietsen er? Hoeveel duofietsen zijn er? Hoeveel ritten zijn er gemaakt in het afgelopen jaar? Ook bekijken we bijvoorbeeld wat de gemiddelde bezetting van een duofiets is en stellen we een aantal extra vragen, bijvoorbeeld waar alle duofietsen gestald staan.

Bekijk de laatste resultaten!

Animatievideo

IT-systeem voor de groei van Fietsmaatjes in Nederland

Status: loopt

Voor het plannen van fietsritten en de achterliggende administratie gebruiken de lokale Fietsmaatjes organisaties een IT-systeem: SamenFietsen. Er waren een groot aantal wensen bij de ruim 28 lokale Fietsmaatjes organisaties die het systeem gebruiken om het systeem te verbeteren. Daarom is de hulp ingeschakeld van IT bedrijf YPA en een werkgroep met mensen uit 9 lokale Fietsmaatjes organisaties gestart om de software aanpassingen te realiseren. Het Oranje Fonds en Stichting Vrienden op de Fiets hebben de aanvraag voor de financiering van de software ontwikkeling toegekend.

Lees meer over dit project

Fietsmaatjes & eenzaamheid bij ouderen

Onderzoek naar wat Fietsmaatjes kan doen bij eenzaamheid onder ouderen

Status: afgerond

In dit onderzoek, onderdeel van het project MESOVIT, staan twee vragen centraal:

  • Welke drempels ervaren ouderen om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten?
  • Wat kunnen hulpverleners en vrijwilligers doen om deze drempels te helpen overwinnen?

Lees verder

Verheugen, genieten en nagenieten

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van gasten met Fietsmaatjes

Status: afgerond

In dit onderzoek, onderdeel van het project Implementatie Impuls, staan vier vragen centraal:

  • Wat betekent Fietsmaatjes voor de gasten?
  • Wat levert Fietsmaatjes voor de gasten en hun naasten concreet op?
  • Wat zijn volgens de gasten succesfactoren en knelpunten in de organisatie van Fietsmaatjes?
  • Welke verbetersuggesties hebben de gasten voor Fietsmaatjes?

De resultaten zijn prachtig.

Bekijk de resultaten!

Implementatie Impuls

Status: afgerond

Van januari 2020 tot juli 2021 heeft Fietsmaatjes.NL een project van 18 maanden uitgevoerd, samen met 3 kennisinstellingen: Mulier Instituut, Movisie en de Hogeschool Leiden. Door samenwerking met deze 3 kennisinstellingen hebben we meer inzicht gekregen in hoe we de effectiviteit op sociaal en gezondheids-gebied kunnen vergroten en hoe we dit op een praktische manier kunnen meten. Het project is gefinancierd vanuit het Preventieprogramma (ZonMw).

Lees verder

Onderdeel van het project Implementatie Impuls was het in beeld brengen van de diversiteit aan beperkingen en aandoeningen van onze gasten. Alle vrolijke beelden en mooie verhalen zijn te zien op ons YouTube kanaal!

MESOVIT

Status: afgerond

Bij Fietsmaatjes maken onze gasten met een beperking in bewegen, regelmatig fietstochten op een duofiets met een maatje. Daardoor zijn ze meer in beweging, vaker buiten in hun eigen omgeving en hebben meer sociaal contact.

Met het project Minder Eenzaam, Samen Oud en VITaal (MESOVIT) is het project Fietsmaatjes verder ontwikkeld voor de doelgroep van eenzame ouderen. Hierin zijn de volgende twee resultaten ontwikkeld:

  • Door de workshop “Dilemmaatjes” worden vrijwilligers beter in staat gesteld om drempels en dilemma’s, die voorkomen bij het omgaan met eenzaamheid, te herkennen en er mee om te gaan. Hierdoor krijgt het maatjescontact voor beiden meer betekenis.
  • Door de workshop warme doorverwijzing, worden medewerkers uit eerstelijnszorg en welzijnsorganisaties beter in staat gesteld om eenzame ouderen door te verwijzen. Zij luisteren beter naar de behoeften van ouderen om te zien of en hoe Fietsmaatjes of andere activiteiten hier op kunnen aansluiten.

Bij de ontwikkeling is samengewerkt met verschillende organisaties in de pilotgemeente Teylingen. Het Mulier instituut heeft de beide workshops geëvalueerd.

Lees verder

Het bereik van Fietsmaatjes

Status: afgerond

In dit project is een verkennend onderzoek naar het bereik onder de vrijwilligers en gasten van Fietsmaatjes Teylingen gedaan. Er stonden twee hoofdvragen centraal in dit onderzoek:

  1. Wie bereiken we?
  2. Weten we genoeg van onze gasten en vrijwilligers?

Het antwoord op deze vragen geeft inzicht op diverse terreinen. Er is bijvoorbeeld in kaart gebracht of er verschillen zijn tussen bepaalde groepen gasten, welke motivatie vrijwilligers hebben om zichzelf aan te melden en hoe vaak gasten en vrijwilligers fietsen.

Bekijk de resultaten!

Fietsmaatjes & Jonge Mensen met Dementie

Status: afgerond

De impact van Fietsmaatjes op Jonge Mensen met Dementie, hun vrijwilligers, en hun mantelzorgers, is onderzocht m.b.v. een kleinschalig onderzoek in Teylingen. De resultaten van het onderzoek waren positief!

Bekijk de uitkomsten!

Fietsmaatjes Teylingen