Inventarisatie totale bereik Fietsmaatjes

Status: jaarlijkse update

Elk jaar inventariseren we hoe groot de Fietsmaatjes familie is. Hoeveel teamleden zijn er actief? Hoeveel gasten en vrijwilligers fietsen er? Hoeveel duofietsen zijn er? Hoeveel ritten zijn er gemaakt in het afgelopen jaar? Ook bekijken we bijvoorbeeld wat de gemiddelde bezetting van een duofiets is en stellen we een aantal extra vragen, bijvoorbeeld waar alle duofietsen gestald staan.

Bekijk de laatste resultaten!

Implementatie Impuls

Status: loopt

Door samenwerking met deze 3 kennisinstellingen hopen we meer inzicht te krijgen in hoe we de effectiviteit op sociaal en gezondheids-gebied kunnen vergroten en hoe we dit op een praktische manier kunnen meten.

Fietsmaatjes.NL krijgt een subsidie voor de inzet van kennis uit het Preventieprogramma (ZonMw) om de kwaliteit van Fietsmaatjes verder te vergroten. In januari 2020 wordt door Fietsmaatjes.NL een project van 18 maanden gestart, samen met 3 kennisinstellingen: Mulier Instituut, Movisie en de Hogeschool Leiden.

Lees verder

Het bereik van Fietsmaatjes

Status: afgerond

In dit project is een verkennend onderzoek naar het bereik onder de vrijwilligers en gasten van Fietsmaatjes Teylingen gedaan. Er stonden twee hoofdvragen centraal in dit onderzoek:

  1. Wie bereiken we?
  2. Weten we genoeg van onze gasten en vrijwilligers?

Het antwoord op deze vragen geeft inzicht op diverse terreinen. Er is bijvoorbeeld in kaart gebracht of er verschillen zijn tussen bepaalde groepen gasten, welke motivatie vrijwilligers hebben om zichzelf aan te melden en hoe vaak gasten en vrijwilligers fietsen.

Bekijk de resultaten!

Fietsmaatjes & Jonge Mensen met Dementie

Status: afgerond

De impact van Fietsmaatjes op Jonge Mensen met Dementie, hun vrijwilligers, en hun mantelzorgers, is onderzocht m.b.v. een kleinschalig onderzoek in Teylingen. De resultaten van het onderzoek waren positief!

Bekijk de uitkomsten!

Fietsmaatjes Teylingen