Zelfstandige & autonoom…

Alle lokale Fietsmaatjes organisaties zijn zelfstandig: ze hebben een eigen bestuur, eigen beleid, eigen duofietsen en beheren hun eigen financiën. De meeste lokale Fietsmaatjes kiezen als organisatievorm voor een eigen stichting. Een enkele organisatie richt een werkgroep in onder een bestaande lokale stichting.

Alle taken worden door vrijwilligers uitgevoerd. Veel organisaties zijn met betrokken gemeenten en welzijnsorganisaties opgezet. En ook na de start blijven zij vaak actief betrokken.

Wij ondersteunen startende organisaties bij het opzetten van de stichting (of inrichten van de werkgroep) en alles wat hierbij komt kijken. We helpen met de statuten, taakbeschrijvingen en bieden trainingen aan bestuursleden en de coördinatoren voor gasten & vrijwilligers.

… met veilige duofietsen

Onze duofietsen zijn kwaliteitsfietsen. Als je wel eens op een duofiets gezeten hebt, dan weet je dat de ene duofiets de andere niet is. Wij kiezen voor veiligheid en comfort. De duofiets is elektrisch ondersteund, zodat het fietsen niet te zwaar is voor de vrijwilliger. De duofietsen zijn in het bezit van de lokale Fietsmaatjes organisaties en worden lokaal gestald.

Wij helpen bij de keuze voor de duofiets, de specificaties en de bijbehorende accessoires. Ook hebben wij allerlei tips voor het maken van afspraken met de fietsenmaker en het vinden van een stalling. Daarnaast helpen wij uiteraard met de fondswerving (zie verderop) voor de financiering van de duofietsen.

… als onderdeel van een netwerkorganisatie

Twee keer per jaar komen de lokale Fietsmaatjes organisaties bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst. Daarnaast houden wij regelmatig (digitale) workshops ‘Fietsmaatjes in de praktijk’! Ook daarbuiten helpen wij elkaar. Bijvoorbeeld in onze whatsappgroepen. Samen delen we ervaringen en leren we van elkaar. Alles over het landelijke platform Fietsmaatjes is hier te vinden.

Soms maken we ook gezamenlijke fietstochten. Bijvoorbeeld op Wereld Alzheimer Dag.

… met dezelfde visie & werkwijze

Alle Fietsmaatjes organisaties hebben dezelfde visie en werkwijze. Het lachende gezicht op een fietswiel in Fietsmaatjes’ logo drukt de kern uit waar het bij Fietsmaatjes om gaat: bewegen met een glimlach. Ieder mens heeft behoefte aan én recht op beweging, frisse lucht en contact met medemensen! De uitgangspunten van Fietsmaatjes zijn samengevat in acht kernwaarden. Bijvoorbeeld dat de veiligheid van de gast voorop staat. De kernwaarden zijn tijdens de eerste netwerkbijeenkomst gezamenlijk bepaald en vastgelegd. Alleen organisaties die deze kernwaarden onderschrijven mogen zichzelf Fietsmaatjes noemen en ons gezamenlijke logo gebruiken.

Fietsmaatjes

… gefinancierd door fondswerving

Alles kost geld, zo ook het opzetten van en het runnen van een lokale Fietsmaatjes organisatie. Net zoals bij andere verenigingen en stichtingen komen de inkomsten uit fondsen, subsidies en donaties.

Wij helpen bij de fondsaanvraag. Wij weten welke fondsen aangeschreven kunnen worden en hoe er lokaal donaties geworven kunnen worden. Tot nu toe is dit altijd succesvol. Daarnaast helpen wij met het opstellen van een beleidsplan, projectplan en passende begroting. Onze naam Fietsmaatjes opent ondertussen vele deuren: Fietsmaatjes staat immers voor kwaliteit en duurzaamheid!