Zelfstandige & autonoom…

Alle lokale Fietsmaatjes organisaties zijn zelfstandig: ze hebben een eigen bestuur, eigen beleid, eigen duofietsen en beheren hun eigen financiën. De meeste lokale Fietsmaatjes kiezen als organisatievorm voor een eigen stichting. Een enkele organisatie richt een werkgroep in onder een bestaande lokale stichting.

Alle taken worden door vrijwilligers uitgevoerd. Vele organisaties zijn echter met betrokken gemeenten en welzijnsorganisaties opgezet. En ook na de start blijven zij vaak actief betrokken.

Wij ondersteunen startende organisaties bij het opzetten van de stichting (of inrichten van de werkgroep) en alles wat hierbij komt kijken. Bijvoorbeeld met voorbeeld statuten, taakbeschrijvingen en (indien gewenst) trainingen voor de bestuursleden.

… met veilige duofietsen

Onze duofietsen zijn kwaliteitsfietsen. Als je ooit al eens op een duofiets gezeten hebt, dan weet je dat de ene duofiets niet de andere is. Wij kiezen voor veiligheid en comfort. Zo is de duofiets elektrisch ondersteund, zodat het fietsen niet te zwaar is voor de vrijwilliger. De duofietsen zijn in bezit van de lokale Fietsmaatjes organisaties en worden lokaal gestald.

Wij helpen bij de keuze voor de duofiets, de specificaties en de bijbehorende accessoires. Ook hebben wij allerlei tips voor het maken van afspraken met de fietsenmaker en het vinden van een stalling. Daarnaast helpen wij uiteraard met de fondswerving (zie verderop) om de duofietsen gefinancierd te krijgen.

… als onderdeel van een netwerkorganisatie

Eens per twee jaar komen vrijwel alle lokale Fietsmaatjes organisaties bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst. Ook daarbuiten helpen wij elkaar. Bijvoorbeeld met een Corona Taskforce. Samen delen we ervaringen en leren we van elkaar.

Soms maken we ook gezamenlijke fietstochten. Bijvoorbeeld op Wereld Alzheimer Dag.

… met dezelfde visie & werkwijze

Alle Fietsmaatjes organisaties hebben dezelfde visie en werkwijze. Het lachende gezicht op een fietswiel in Fietsmaatjes’ logo drukt de kern uit waar het bij Fietsmaatjes om gaat: bewegen met een glimlach. Ieder mens heeft behoefte aan én recht op beweging, frisse lucht en contact met medemensen!

De uitgangspunten van Fietsmaatjes zijn samengevat in acht kernwaarden. De lokale Fietsmaatjes organisatie:

1. heeft een persoonlijke en respectvolle benadering van de gasten, met aandacht voor veilige duofietsen, veilige rijstijl en privacy;
2. heeft een duidelijk beleid voor toelating van gasten, waarin ze niet op voorhand mensen uitsluit en waarin ze de deelname voor alle gasten betaalbaar houdt;
3. is een vrijwilligersorganisatie gebaseerd op contact tussen maatjes en is daarom geen verhuurorganisatie van duofietsen;
4. heeft een goed beleid voor toelating, uitsluiting en ondersteuning van de vrijwilligers;
5.heeft een team voor bestuur en uitvoerende organisatie, met een solide samenstelling van minimaal 6 functies (voorzitter, penningmeester, secretaris, coördinatoren gasten & vrijwilligers, technisch fietsbeheerders, coördinator communicatie & PR);
6. heeft een ANBI status of gaat deze aanvragen;
7. heeft lokale autonomie en verantwoordelijkheid en voert een duurzame financiële bedrijfsvoering;
8. maakt gebruik van de gemeenschappelijke afspraken, werkwijzen en modellen beschreven in het handboek van Fietsmaatjes.NL.

Alleen organisaties die deze kernwaarden onderschrijven mogen zichzelf Fietsmaatjes noemen en ons gezamenlijke logo gebruiken.

Fietsmaatjes

… gefinancierd door fondswerving

Alles kost geld, zo ook het opzetten van en het runnen van een lokale Fietsmaatjes organisatie. Net zoals bij andere verenigingen en stichtingen komen de inkomsten van fondsen, subsidies en donaties.

Wij ondersteunen bij de fondsaanvraag. Zo weten wij welke fondsen aangeschreven kunnen worden en hoe er lokaal donaties geworven kunnen worden. Daarnaast helpen wij met alle benodigdheden in orde maken, zoals het maken van een beleidsplan, projectplan en passende begroting. En uiteraard helpt de naam Fietsmaatjes mee: Fietsmaatjes staat immers voor kwaliteit en duurzaamheid!