Update over ons project ‘Minder Eenzaam, Samen Oud en VITaal (MESOVIT)

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Het aantal eenzame ouderen is de afgelopen jaren toegenomen, zeker tijdens de Corona crisis! Als we deze trend niet doorbreken, zijn er in 2030 meer dan een miljoen eenzame ouderen. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Ook binnen Fietsmaatjes herkennen we deze situatie bij onze gasten. Zij ervaren soms drempels om zich bij Fietsmaatjes aan te melden, terwijl ze vaak enorm genieten van Fietsmaatjes als zij eenmaal meedoen. Daarom willen we ouderen op een goede manier stimuleren om mee te doen aan activiteiten zoals Fietsmaatjes. En willen we onze vrijwilligers beter toerusten om met deze gevoelens van eenzaamheid om te gaan.

In het project MESOVIT (Minder Eenzaam Samen Oud en VITaal) werkt Fietsmaatjes.NL samen met het Mulier Instituut, LUMC Vitality and Ageing en een aantal partijen in de gemeente Teylingen aan een doorontwikkeling van Fietsmaatjes, gericht op de doelgroep eenzame ouderen.

Het afgelopen half jaar heeft de LUMC twee onderzoeken afgerond naar drempels bij ouderen voor deelname en naar de mogelijke rol die de eerstelijnszorg- en welzijnsprofessional kan spelen. Er zijn conceptversies ontwikkeld van een dilemmaspel voor vrijwilligers, een workshop voor professionals en een workshop voor Fietsmaatjes coördinatoren. Het dilemmaspel zal begin volgend jaar worden uitgetest met vrijwilligers van Fietsmaatjes Hillegom Lisse en Fietsmaatjes Voorschoten. De workshop voor professionals gaan we uittesten met medewerkers op het gebied van zorg en welzijn in Teylingen. We gaan dit doen zodra dit weer mogelijk is met de geldende coronamaatregelen. Ook voor de coördinatoren van lokale Fietsmaatjes organisaties zoeken we naar een mogelijkheid om de workshop in fysieke vorm aan te bieden.

Verder zijn wij binnen dit project partner geworden in de Nationale Coalitie Tegen Eenzaamheid, waardoor we kansen zien voor toekomstige samenwerking met partners binnen deze coalitie.