Status project: afgerond

Van januari 2020 tot juli 2021 heeft Fietsmaatjes.NL een project van 18 maanden uitgevoerd, samen met 3 kennisinstellingen: Mulier Instituut, Movisie en de Hogeschool Leiden. Doel van het project: een impuls geven aan de kwaliteit van Fietsmaatjes. De subsidie is verleend vanuit het Preventieprogramma (ZonMw). In dit project hebben we meer inzicht gekregen in hoe we de effectiviteit op sociaal en gezondheidsgebied kunnen vergroten en hoe we dit op een praktische manier kunnen meten. Het Mulier instituut heeft hiervoor de kennis opgedaan in het project “Bewegen op recept, samen naar praktische handvatten” ingezet.

Een aantal lokale Fietsmaatjes organisaties (Leiden-Leiderdorp, Teylingen, Oegstgeest en Schiedam) heeft deelgenomen aan de verschillende onderdelen van het project. De handvaten van het Mulier Instituut en de resultaten van het onderzoek van Movisie zijn aan alle geïnteresseerde lokale Fietsmaatjes organisaties gepresenteerd. Het meetinstrument is beschikbaar gesteld aan alle organisaties via onze digitale bibliotheek en wordt gebruikt bij de evaluatie van onze begeleiding van nieuwe lokale Fietsmaatjes.

De resultaten van dit project zijn:

  • Kwalitatief onderzoek door Movisie naar de effecten van Fietsmaatjes bij de doelgroep.
  • Praktische implementatie handvaten opgesteld door Mulier Instituut, gericht op doorverwijzing door de eerstelijns zorgverleners en koppeling van maatjes.
  • Monitoring van wat Fietsmaatjes voor vrijwilligers in de lokale Fietsmaatjes organisaties oplevert en hoe zij ondersteund kunnen worden. Gebruik wordt gemaakt van nieuwe instrumenten ontwikkeld door het Mulier Instituut en getest door studenten van de hogeschool Leiden;
  • Workshops aangeboden aan de coördinatoren van alle lokale Fietsmaatjes organisaties, waarin de kennis opgedaan in dit project, wordt gedeeld;
  • Een eerste aanvraag is ingediend voor erkenning en opname van Fietsmaatjes in de databanken Effectieve sociale interventie (Movisie) en Preventieve gezondheidsinterventies (RIVM, Centrum Gezond Leven)

Het project op de website van ZonMw: Implementatie-Impuls Fietsmaatjes.