Status project: jaarlijkse update

In 2022 zijn er 38 lokale Fietsmaatjes organisaties, waarvan 36 fietsen. De overige 2 waren eind 2022 in oprichting en starten allemaal in 2023 met fietsen!

Fietsmaatjes is flink gegroeid in 2022

Het aantal gasten & vrijwilligers is wederom toegenomen in 2022! De Fietsmaatjes familie is in 1 jaar tijd uitgebreid met ruim 1100 gasten en 750 vrijwilligers. Om alle fietsmaatjes de gelegenheid te geven te fietsen, zijn er in 2022 44 nieuwe duofietsen bijgekomen.

Het aantal fietsritten in 2022 is meer dan verdubbeld t.o.v. het jaar ervoor. In totaal zijn er 31.761 fietsritten gemaakt!

De groei van het aantal duofietsen, fietsmaatjes en fietsritten komt zowel van nieuwe als bestaande organisaties.

Fietsmaatjes door de jaren heen

We groeien! Deze grafiek laat de groei van Fietsmaatjes in Nederland zien. Elke bol staat voor één lokale Fietsmaatjes organisatie. De grootte van de bollen verwijzen naar het aantal duofietsen dat de lokale organisatie heeft. De kleur van de bol verwijst naar de provincie.

De vrijwilligers in de organisatie

In totaal zijn er in 2022 407 teamleden actief in de organisatie. Zij verdelen 470 functies. Ruim 50% van alle teamleden fietst ook als fietsvrijwilliger met een gast.

Teamleden Fietsmaatjes

Waar zitten we?

In de lichtblauwe gemeenten (38) wordt er gefietst. In de donkerblauwe gemeenten (4) is een lokale Fietsmaatjes in oprichting. (laatste update: juli 2023).

Meer weten?

Neem contact met ons op. Wij helpen graag om lokale Fietsmaatjes organisaties inzicht te geven in de statistieken van hun locatie t.o.v. andere locaties. Of bijvoorbeeld om de potentie van jouw gemeente voor Fietsmaatjes te berekenen.