Status project: jaarlijkse update

In 2020 zijn er 24 lokale Fietsmaatjes organisaties, waarvan 18 fietsen. De overige 6 waren eind 2020 in oprichting en starten allemaal in 2021 met fietsen!

Fietsmaatjes is – ondanks de coronapandemie – gegroeid in 2020

Het aantal gasten & vrijwilligers is toegenomen in 2020! De Fietsmaatjes familie is in 1 jaar tijd uitgebreid met bijna 200 gasten en ruim 300 extra vrijwilligers. Om alle fietsmaatjes de gelegenheid te geven te fietsen, zijn er in 2020 15 nieuwe duofietsen bijgekomen.

De coronapandemie en de bijbehorende maatregelen hebben ook op Fietsmaatjes invloed gehad. Zo hebben de fietsactiviteiten tijdens de eerste lockdown tijdelijk stil gelegen. Maar al snel werd er met behulp van tussenschermen en hygiëneprotocollen op bijna alle locaties weer gefietst! Het aantal fietsritten in 2020 (10.913) is dan ook bijna gelijk aan 2019 (11.590).

De organisaties die in 2019 in oprichting waren en in het voorjaar 2020 wilde starten met fietsen, hebben hun start veelal uitgesteld tot het najaar van 2020 of tot voorjaar 2021. Opvallend is dat de bestaande organisaties met ruimte om te groeien (bv. omdat ze nog niet in alle wijken in hun gemeente een duofiets hebben staan), in 2020 ook daadwerkelijk gegroeid zijn. Het fietsen mag dan tijdelijk stil gelegen hebben, de organisaties hebben dat zeker niet!

De aanloop van nieuwe initiatieven heeft in de eerste helft van 2020 vertraging opgelopen. Toch zijn er 4 locaties in oprichting bijgekomen. En juist doordat Fietsmaatjes als een van de weinige activiteiten voor ouderen door kon gaan, is de animo voor nieuwe initiatieven eind 2020 en in 2021 flink toegenomen! Dat belooft wat voor 2021…

Fietsmaatjes door de jaren heen

We groeien! Deze grafiek laat de groei van Fietsmaatjes in Nederland zien. Elke bol staat voor één lokale Fietsmaatjes organisatie. De grootte van de bollen verwijzen naar het aantal duofietsen dat de lokale organisatie heeft. De kleur van de bol verwijst naar de provincie.

De vrijwilligers in de organisatie

In totaal zijn er in 2020 232 teamleden actief in de organisatie. Zij verdelen 248 functies. De helft van alle teamleden fietst ook.

Waar zitten we?

Locaties juni 2021

In de lichtblauwe gemeenten (22) wordt er gefietst. In de donkerblauwe gemeenten (10) is een lokale Fietsmaatjes in oprichting. (laatste update: juni 2021)

Wat maken onze duofietsen mee?

Gemiddeld maakt één duofiets 146 fietsritten per jaar. Eén duofiets wordt gedeeld door 34 fietsmaatjes. De 94 duofietsen staan gestald over 49 locaties. Ondanks de toename van het aantal duofietsen met 15, is het aantal stallingslocaties in 2020 afgenomen. De coronapandemie heeft hier invloed op gehad. De meest fietsen stonden bij een zorginstelling en hebben deels een (tijdelijk) nieuw onderkomen gevonden.

Meer weten?

Neem contact met ons op. Wij helpen graag om je inzicht te geven in de statistieken van jouw locatie t.o.v. andere locaties of bijvoorbeeld de maximale groei in jouw gemeente te berekenen.