Status project: jaarlijkse update

In 2021 zijn er 35 lokale Fietsmaatjes organisaties, waarvan 29 fietsen. De overige 6 waren eind 2021 in oprichting en starten allemaal in 2022 met fietsen!

Fietsmaatjes is flink gegroeid in 2021

Het aantal gasten & vrijwilligers is toegenomen in 2021! De Fietsmaatjes familie is in 1 jaar tijd uitgebreid met bijna 850 gasten en ruim 650 extra vrijwilligers. Om alle fietsmaatjes de gelegenheid te geven te fietsen, zijn er in 2021 48 nieuwe duofietsen bijgekomen.

Met behulp van tussenschermen en hygiëneprotocollen is op bijna alle locaties in 2021 het hele jaar door gefietst. Het aantal fietsritten in 2021 is meer dan verdubbeld t.o.v. het jaar ervoor. In totaal zijn er 21.481 fietsritten gemaakt!

De groei van het aantal duofietsen, fietsmaatjes en fietsritten komt zowel van nieuwe als bestaande organisaties.

Fietsmaatjes door de jaren heen

We groeien! Deze grafiek laat de groei van Fietsmaatjes in Nederland zien. Elke bol staat voor één lokale Fietsmaatjes organisatie. De grootte van de bollen verwijzen naar het aantal duofietsen dat de lokale organisatie heeft. De kleur van de bol verwijst naar de provincie.

De vrijwilligers in de organisatie

In totaal zijn er in 2021 330 teamleden actief in de organisatie. Zij verdelen 381 functies. Ruim 40% van alle teamleden fietst ook als fietsvrijwilliger met een gast.

Waar zitten we?

In de lichtblauwe gemeenten (35) wordt er gefietst. In de donkerblauwe gemeenten (4) is een lokale Fietsmaatjes in oprichting. (laatste update: maart 2023).

Meer weten?

Neem contact met ons op. Wij helpen graag om lokale Fietsmaatjes organisaties inzicht te geven in de statistieken van hun locatie t.o.v. andere locaties. Of bijvoorbeeld om de potentie van jouw gemeente voor Fietsmaatjes te berekenen.