Geslaagde pilot workshop “Fietsmaatjes in de praktijk” voor coördinatoren.

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Het Mulier instituut heeft samen met Fietsmaatjes.NL een pilot workshop gehouden voor ervaren coördinatoren. Vanwege de coronamaatregelen konden we deze bijeenkomst niet fysiek houden, maar wel met behulp van videoconference. De workshop werd gehouden op woensdagmiddag 13 mei met 6 coördinatoren als deelnemers. Vooraf had Kirsten van Mulier instituut de deelnemers opgebeld om te vragen welke vraagstukken zij tegenkwamen in de praktijk. Daaruit werden twee thema’s gekozen: 1) Koppeling van een gast met een maatje, en 2) Doorverwijzing door een zorgprofessional. Voor beide thema’s werd door Mulier Instituut eerst een kort overzicht gegeven wat hierover bekend is uit de literatuur. Daarna werden door de deelnemers concrete voorbeelden en vragen uit de praktijk naar voren gebracht. Dit werd kort met elkaar besproken.

Reacties na afloop waren: “weer energie van gekregen”, “heel waardevol”, “herkenbaar, alles wat er gezegd is”. De digitale bijeenkomst werd als werkbaar gezien, hoewel fysiek toch beter is, omdat je dan ieders gezicht en reacties beter ziet. De resultaten van de pilot workshop worden vastgelegd in de vorm van “implementatie handvaten”. Wellicht gaan we dit concept van digitale workshops nog eens herhalen!