Fietsmaatjes TeylingenUit menselijk oogpunt

Fietsmaatjes.NL is opgericht voor drie doelgroepen: onze gasten met een beperking, vrijwilligers, en mantelzorgers. Voor hen zet Fietsmaatjes.NL zich vol enthousiasme in! Voor onze gasten omdat zij door hun beperking soms eenzaam zijn en beweging, zinvolle contacten, en zingevende activiteiten missen. Voor onze vrijwilligers omdat zij vitale en sociaal bewuste mensen op zoek naar een gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding zijn. Voor de mantelzorgers van onze gasten omdat zij door Fietsmaatjes even tijd voor zichzelf hebben1 óf door Fietsmaatjes de mogelijkheid tot ander contact met hun dierbaren krijgen. Samen buiten op de fiets levert veelal andere gesprekken op dan in huis.

Fietsmaatjes helpt mee in de strijd tegen eenzaamheid. Fietsmaatjes is dan ook een van de initiatieven op de website ‘Samen tegen eenzaamheid’.

Uit maatschappelijk oogpunt

De kracht van Fietsmaatjes? Bewegen, lachen, afleiden, erbij horen, menselijk contact, en herontdekken. Dát is waar Fietsmaatjes voor staat. Beleidsmakers en politici hebben het vaak over het behoud van kwaliteit van leven, bevorderen van vitaliteit en niet kijken wat iemand niet meer kan, maar wat nog wel kan. Laat dat nu net zijn wat Fietsmaatjes doet.

Fietsmaatjes.NL staat voor kwaliteit

Fietsmaatjes.NL staat voor kwaliteit. Alle lokale Fietsmaatjes organisaties zijn professioneel ingericht. Er is een goed financieel beheer en een goed team van mensen die de continuïteit van alle activiteiten waarborgt. Onze duofietsen zijn goede, robuuste en veilige fietsen die wekelijks technisch worden gecontroleerd door een vrijwilliger en regelmatig worden onderhouden door een fietsenmaker. Iedere gast en vrijwilliger heeft een intakegesprek en de lokale organisatie zorgt daarna altijd voor een goede match. De vrijwilliger krijgt duidelijke instructies en met zowel de gast als vrijwilliger wordt regelmatig contact onderhouden.

1 Van de circa 2,4 miljoen mantelzorgers in Nederland geeft 31% aan zich beperkt te voelen in zijn/haar dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een naaste (CBS, 2016).