Workshop structurele financiering

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Op 19 mei heeft Fietsmaatjes.NL samen met het Mulier Instituut een workshop aangeboden aan bestaande lokale Fietsmaatjes organisaties.

Het thema was: Hoe kan je samen met jouw gemeente werken aan een duurzame organisatie, waarin de gemeente ook structureel wil bijdragen aan de financiering van Fietsmaatjes.

Jan Burgmeijer (Fietsmaatjes.NL) gaf eerst een overzicht van de kosten en baten van 8 verschillende lokale Fietsmaatjes. Daarbij gaf hij speciale aandacht aan 3 soorten jaarlijks terugkerende kosten: reparatiekosten van de duofietsen, organisatiekosten en kosten vrijwilligersbeleid. Hoe kom je tot een voldoende jaarlijkse dekking van deze kosten? De eigen bijdragen per fietsrit zijn hiervoor onvoldoende. Daarnaast zijn er aan de batenkant bijdragen uit fondsen / giften / donaties. Niet onbelangrijk zijn hiernaast de subsidies. Bij de subsidies zien we dat gemeenten steeds vaker bereid zijn om Fietsmaatjes een structurele financiering vanuit de WMO te geven. Maar hoe bouw je een relatie op met jouw gemeente zodat zij positief besluiten omtrent een subsidieverzoek? Dat is erg verschillend, maar momenteel zijn de lokale sportakkoorden en vitaliteitsakkoorden van bijna alle gemeenten in Nederland voor Fietsmaatjes interessant. Hierover gaf Kirsten Kutter (Mulier instituut) een toelichting. Ook hier is Fietsmaatjes vaak al genoemd in het kader van het thema “inclusief sporten en bewegen”. Het advies van beide sprekers was: zorg dat je door deelname aan het sportakkoord in beeld komt bij jouw gemeente en ga daarnaast het gesprek aan over een bijdrage uit de WMO in het kader van een generieke voorziening die Fietsmaatjes is.

Er waren op deze digitale bijeenkomst 10 verschillende lokale Fietsmaatjes vertegenwoordigd. Na afloop waren deze deelnemers vast van plan om iets te gaan doen met de opgedane kennis om zo beter in beeld te komen bij hun gemeente!