Landelijke opschaling van Fietsmaatjes krijgt een kwaliteits-impuls!

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Fietsmaatjes.NL krijgt een subsidie voor de inzet van kennis uit het Preventieprogramma (ZonMW) om de kwaliteit van Fietsmaatjes verder te vergroten. In januari 2020 wordt door Fietsmaatjes.NL een project van 18 maanden gestart, samen met 3 kennisinstellingen: Mulier Instituut, Movisie en Hogeschool Leiden. Door samenwerking met deze 3 kennisinstellingen hopen we meer inzicht te krijgen in hoe we de effectiviteit op sociaal en gezondheids-gebied kunnen vergroten en hoe we dit op een praktische manier kunnen meten. Voor Mulier instituut is dit project tevens een mogelijkheid om de kennis opgebouwd in het project “Bewegen op recept, samen naar praktische handvatten” – uitgevoerd binnen het Preventie programma 5 van ZonMw, elders toe te passen.

Aan de lokale Fietsmaatjes organisaties worden meerdere mogelijkheden aangeboden voor deelname aan dit project!

Beoogde resultaten van dit project zijn:

  • Verkennend kwalitatief onderzoek door Movisie naar de effecten van Fietsmaatjes bij de doelgroep;
  • Praktische implementatie handvaten opgesteld door Mulier Instituut;
  • Monitoring van wat Fietsmaatjes voor gasten in de lokale Fietsmaatjes organisaties oplevert, door studenten van de Leidse Hogeschool. Gebruik wordt gemaakt van nieuwe instrumenten ontwikkeld door het Mulier Instituut;
  • Workshops aangeboden aan de coördinatoren van alle lokale Fietsmaatjes organisaties, waarin de kennis opgedaan in dit project, wordt gedeeld;
  • Erkenning en opname van Fietsmaatjes in de databanken Effectieve sociale interventie (Movisie) en Preventieve gezondheidsinterventies (RIVM, Centrum Gezond Leven).