Voorzitter Ria Eijck

Ria werkt als docent/trainer en als coach en adviseur in de zorg- en welzijnssector. In haar vrije tijd is ze lid van de Lions, is ze secretaris van Fonds Perspectief en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor NLP. Ria is de voorzitter van Stichting Fietsmaatjes Nederland.

Penningmeester Emile Schoenmaker
Emile-Schoenmaker

Emile heeft ruime ervaring zowel in de financiële aspecten als aan de proceskant bij grote ondernemingen. Hoewel hij al op jonge leeftijd een mooie carrière had opgebouwd miste hij de onafhankelijkheid om zijn ideeën in de praktijk te brengen. Samen met zijn vriend richtte hij Lighthouse Business Improvement BV op. Hij ondersteunt het management van middelgrote bedrijven in alle aspecten van management. Voordat hij penningmeester werd bij stichting Fietsmaatjes Nederland was hij 6 jaar lid van het supervisory board van Haaglanden Medisch Centrum.

Secretaris Mirjam van Iterson

Mirjam van Iterson is in het dagelijkse leven werkzaam bij TNO en heeft een achtergrond in de zakelijke dienstverlening. In haar vrije tijd is ze betrokken bij diverse sociale activiteiten o.a via de Rotary. Mirjam is de secretaris van Stichting Fietsmaatjes Nederland.

Documenten

Contact

Specifieke vragen voor het bestuur van de Stichting (bv. over sponsoring/donateurschap) kunnen gestuurd worden naar: bestuur@fietsmaatjes.nl

Voor informatie over het opzetten van een eigen Fietsmaatjes kun je mailen naar: info@fietsmaatjes.nl

Volg ons ook via onze nieuwsbrief, LinkedInYoutubeInstagram en Facebook!

Fietsmaatjes uitje

Statutaire gegevens

Stichting Fietsmaatjes Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 74519735.

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 859933192.

Adres van de Stichting is: Herenweg 129, 2361 EP Warmond.

Bankrekening nummer is: NL51 TRIO 0379674580 t.n.v. Stichting Fietsmaatjes Nederland.

Stichting Fietsmaatjes Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Nederland.