Voorzitter Ria Eijck

Ria werkt als docent/trainer en als coach en adviseur in de zorg- en welzijnssector. In haar vrije tijd is ze lid van de Lions, is ze secretaris van Fonds Perspectief en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor NLP. Ria is de voorzitter van Stichting Fietsmaatjes Nederland.

Secretaris Jan Timmermann

Jan Timmermann is sinds 2016 met pensioen. Hij heeft een achtergrond in de sociale dienstverlening. Hij werkt op freelance basis voor de Congregatie van de zusters Franciscanessen in Aerdenhout en als webmaster voor Exello.net, de Vereniging van (adjunct)-directeuren van Vlaamse gemeenten. In zijn vrije tijd is hij taalmaatje voor een statushouder. Voor Stichting Fietsmaatjes Nederland is hij secretaris.

Penningmeester Mirjam van Iterson

Mirjam van Iterson is in het dagelijkse leven werkzaam bij TNO en heeft een achtergrond in de zakelijke dienstverlening. In haar vrije tijd is ze betrokken bij diverse sociale activiteiten o.a via de Rotary. Mirjam is de penningmeester van Stichting Fietsmaatjes Nederland.

Documenten

Stichting Fietsmaatjes Nederland heeft in mei 2019 haar meerjarig beleidsplan vastgesteld. Deze is hier te downloaden.

Het jaarverslag en de jaarrekening van Fietsmaatjes.NL (Stichting en VOF).

Het privacybeleid van Fietsmaatjes.NL is hier te downloaden.

De statuten van Stichting Fietsmaatjes Nederland zijn hier te downloaden.

Informatie over de vacature penningmeester is hier te downloaden

Contact

Specifieke vragen voor het bestuur van de Stichting (bv. over sponsoring/donateurschap) kunnen gestuurd worden naar: bestuur@fietsmaatjes.nl

Voor informatie over het opzetten van een eigen Fietsmaatjes kun je mailen naar: info@fietsmaatjes.nl

Volg ons ook via onze nieuwsbrief, LinkedInYoutubeInstagram en Facebook!

Fietsmaatjes uitje

Statutaire gegevens

Stichting Fietsmaatjes Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 74519735.

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 859933192.

Adres van de Stichting is: Herenweg 129, 2361 EP Warmond.

Bankrekening nummer is: NL51 TRIO 0379674580 t.n.v. Stichting Fietsmaatjes Nederland.

Stichting Fietsmaatjes Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Nederland.