De Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland is een vrijwilligersorganisatie en is op 25 juli 2022 opgericht om elkaar als Lokale Fietsmaatjes te helpen bij de uitdagingen die elke zelfstandig opererende lokale Fietsmaatjes organisatie vroeg of laat ondervindt.

Hierbij uitgaand van duurzame ontwikkeling van bestaande lokale Fietsmaatjes organisaties. Ervaringen, ideeën en informatie worden ‘om niet’ met elkaar gedeeld, evenals handleidingen, procedures et cetera. Na de opstart wordt verduurzaming en borging steeds belangrijker.

De vereniging vervult hiervoor de rol van het platform voor en spreekbuis van de Lokale Fietsmaatjes in Nederland.

De vereniging richt zich vooral op belangenbehartiging van bestaande lokale Fietsmaatjes en onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen. De vereniging doet dit onder meer door platformactiviteiten als netwerkbijeenkomsten, onderzoeken, werkgroepen, website en whatsappgroepen. Om lid te worden van de vereniging moet een lokale organisatie voldoen aan de acht kernwaarden en deze onderschrijven. Aanmelden bij secretaris van de Vereniging.

Werkgroepen

Vanuit de leden kunnen zaken opgebracht worden die om een weloverwogen advies of oplossing vragen. Daartoe heeft de vereniging diverse (vaak tijdelijke) werkgroepen samengesteld. Alle leden van de werkgroepen bestaan uit vrijwilligers van de lokale Fietsmaatjes organisaties en een bestuurslid van de vereniging. Ze worden door de leden van de vereniging ingesteld. De deelnemers van de werkgroepen maken de plannen, voeren die uit en rapporteert aan de ledenvergadering na advies aan het bestuur te hebben uitgebracht. Elk bestuurslid krijgt een werkgroep als aandachtsgroep toegewezen ter bevordering van de voortgang, afronding en opheffing.

  • De werkgroep Fietsen en fabrikanten met verbeteringen en aanpassingen aan bestaande en toekomstige duofietsen. 
  • De werkgroep SamenFietsen en Het Rooster houdt zich bezig met met verbetering van de huidige rooster- en reserveringssystemen.
  • De werkgroep Verzekeringen en financiën onderzoekt en adviseert welke verzekeringen voor lokale Fietsmaatjes wenselijk zijn en of collectieve afsluiting voordeel kan bieden.
  • De werkgroep Organisatie houdt zich bezig met onderzoekt en adviseert over de optimale lokale organisatie.

Whatsappgroepen

Om kennis en ervaringen te delen en vragen aan elkaar te stellen telt de Vereniging samen met de landelijke stichting Whatsappgroepen rond verschillende functionele thema’s:

  • Materieel: fietsen, stallingen, onderhoud, fietsverzekeringen etc…
  • Organisatie: werving en behoud gasten en vrijwilligers, koppelen, roostersysteem, etc..
  • Financieel: fondswerving, kosten, inning rittengeld, verantwoording etc..
  • Communicatie: website, nieuwsbrief, jaarverslag, pr,  pers etc..
  • Bestuur: verantwoordelijkheid, verzekeringen, calamiteiten, werving kader, etc..

Aanmelden bij deze whatsapp groepen kan via de secretaris van de Vereniging of via info@fietsmaatjes.NL met uitzondering van Bestuur. Deze groep is exclusief voor bestuursleden van de Vereniging en toelating verloopt uitsluitend via de secretaris van de Vereniging.

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit:

Wim Schellekens, voorzitter   wimschellekens@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl

Bert Groot Roessink, penningmeester voorzitter@fietsmaatjesalmere.nl

Michael Douqué, secretaris  michael@mdouque.nl

Ben Crul, communicatie  bencrul@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl

Documenten

Contact

Specifieke vragen voor het bestuur van de Vereniging (bv. over aansluiting) kunnen gestuurd worden voorzitter@fietsmaatjesamstelveen.nl

Voor informatie over het opzetten van een eigen Fietsmaatjes kun je mailen naar: info@fietsmaatjes.nl

Statutaire gegevens

De Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer: 87171570.

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 864224783.

Adres van de Vereniging is: Buitengaats 30, 1186 MC Amstelveen

Bankrekening nummer is: NL24 RABO 0318 4563 46 t.n.v. Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland.

De aanvraag is ingediend bij de Belastingdienst om de Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland aan te merken als Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers en tevens bestuurslid van hun lokale Fietsmaatjes organisatie.