De Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland is op 25 juli 2022 opgericht om elkaar te helpen bij de uitdagingen die elke zelfstandig opererende lokale Fietsmaatjes organisatie vroeg of laat ondervindt. Ervaringen, ideeën en informatie worden ‘om niet’ met elkaar gedeeld, evenals handleidingen, procedures et cetera. De platformfunctie wordt samen met Fietsmaatjes.NL uitgeoefend, waarbij Fietsmaatjes.NL de partij is die primair beginnende lokale Fietsmaatjes op weg helpt. De Vereniging richt zich vooral op belangenbehartiging van bestaande lokale Fietsmaatjes en onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen. Platformactiviteiten als netwerkbijeenkomsten, onderzoeken, werkgroepen, website en whatsappgroepen worden samen met Fietsmaatjes.NL uitgevoerd. Om lid te worden van de Vereniging moet een lokale organisatie de acht kernwaarden onderschrijven.

Werkgroepen

De vereniging heeft diverse werkgroepen. Alle leden van de werkgroepen bestaan uit vrijwilligers van de lokale Fietsmaatjes organisaties en een bestuurslid van de vereniging. Werkgroepen hebben een tijdelijk karakter. Ze worden door de leden van de vereniging ingesteld. De deelnemers van de werkgroepen maken de plannen, voeren die uit en rapporteert aan de ledenvergadering na advies aan het bestuur te hebben uitgebracht. Elk bestuurslid krijgt een werkgroep als aandachtsgroep toegewezen ter bevordering van de voortgang, afronding en opheffing.

Fietsen en fabrikanten

De werkgroep Fietsen en fabrikanten houdt zich bezig met ….

Voorzitter Bert Groot Roessink: voorzitter@fietsmaatjesalmere.nl

SamenFietsen en Het Rooster

De werkgroep ‘SamenFietsen en Het Rooster’ houdt zich bezig met ….

Voorzitter Tjitse Smit: tjitze.smit@fietsmaatjesgeldersevallei.nl   

Verzekeringen en financiën

De werkgroep ‘Verzekeringen en financiën’ houdt zich bezig met ….

Voorzitter Egied Mullenders: egiedmullenders@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl

Organisatie

De werkgroep ‘Organisatie’ houdt zich bezig met ….

Voorzitter Leo van Dijk: secr@fietsmaatjeswaddinxveen.nl

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit:

Wim Schellekens, voorzitter   wimschellekens@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl

Bert Groot Roessink, penningmeester voorzitter@fietsmaatjesalmere.nl

Michael Douqué, secretaris  michael@mdouque.nl

Ben Crul, communicatie  bencrul@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl

Documenten

Contact

Specifieke vragen voor het bestuur van de Vereniging (bv. over aansluiting) kunnen gestuurd worden michael@mdouque.nl

Voor informatie over het opzetten van een eigen Fietsmaatjes kun je mailen naar: info@fietsmaatjes.nl

Statutaire gegevens

De Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer: 87171570.

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 864224783.

Adres van de Vereniging is: Buitengaats 30, 1186 MC Amstelveen

Bankrekening nummer is: NL24 RABO 0318 4563 46 t.n.v. Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland.

De Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers en tevens bestuurslid van hun lokale Fietsmaatjes organisatie.

Logo vereniging