MESOVIT workshop ervaring

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Veel van onze oudere gasten hebben te maken met gevoelens van eenzaamheid. Onder de 85+ers kent maar liefst 63% gevoelens van eenzaamheid, waarvan 15% ernstig. Hoe kunnen we met Fietsmaatjes een bijdrage leveren om deze eenzaamheid wat te verminderen? Om die vraag te beantwoorden heeft Fietsmaatjes.NL, samen met Mulier Instituut en de masterstudenten LUMC Vitality and Ageing een project opgezet in het programma Een tegen eenzaamheid. Dit is het project Minder Eenzaam Samen Oud en VITaal (afgekort MESOVIT). Zie https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/fietsmaatjes-zien-echt-naar-elkaar-om/

De resultaten van het project zijn o.a. een onderzoek in 2021 en twee workshops die de afgelopen maand zijn gehouden. De eerste workshop over warme doorverwijzing is bedoeld voor eerstelijnszorg- en welzijnsmedewerkers, zoals praktijkondersteuners bij de huisarts en maatschappelijk werkers. Zij zien dagelijks veel mensen die te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid, maar daar niet altijd makkelijk mee om kunnen gaan. Zij kunnen door goed luisteren en vragen stellen de eenzame ouderen op zorgvuldige wijze doorverwijzen naar een passende activiteit. Soms is dat Fietsmaatjes, maar ook andere activiteiten kunnen helpen de eenzaamheid wat te verzachten. Deze workshop van 1,5 uur is onlangs op 19 april gehouden bij een groep van 10 eerstelijns zorgverleners. De workshop werd gegeven door Marijke Booijink en werd zeer positief ontvangen! 

De tweede workshop is een dilemmaspel. Met deze workshop leren vrijwilligers en coördinatoren van Fietsmaatjes hoe ze beter met barrières en dilemma’s rondom eenzaamheid van hun oudere gasten kunnen omgaan. Deze workshop is op 28 maart voor het eerst gehouden met vrijwilligers uit Hillegom, Lisse en Teylingen. De vrijwilligers hebben hierin signalen van eenzaamheid leren herkennen en zijn met elkaar in gesprek gegaan over hoe ze met de barrières en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk van Fietsmaatjes beter kunnen omgaan. 

De inhoud en de effecten van beide workshops worden nu zorgvuldig geëvalueerd en verbeteringen zullen nog worden aangebracht. Ook andere coördinatoren kunnen het dilemmaspel een keer met elkaar spelen en zo nagaan of dit iets is voor hun eigen lokale Fietsmaatjes organisatie. Op 18 juni 2022 zal Fietsmaatjes.NL in Utrecht de workshop met het dilemmaspel aanbieden aan coördinatoren en geïnteresseerde bestuursleden van Fietsmaatjes uit heel Nederland! Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij info@fietsmaatjes.nl

Het verslag van Dorine Lommerse: 

Op 28 maart jl. heb ik de workshop Dilemmaspel bijgewoond. Na een voorstelrondje werd er gesproken over wat eenzaamheid is en wat voor soorten er zijn. Je kan denken aan bijvoorbeeld emotionele eenzaamheid (het gemis van een hechte band met bijv. een partner of een vriend) of sociale eenzaamheid (het gemis van betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen om je heen). 

Via dit dilemmaspel hebben we een aantal zaken besproken waar je in de omgang met je gast tegen aan zou kunnen lopen. Bijvoorbeeld een zwijgzame gast, een mopperende gast, een gast die vaak afzegt etc. Hoe ga je daar zelf mee om en zijn er nog tips van andere vrijwilligers die je zouden kunnen helpen in deze? 

Belangrijk is dat de coördinator hier ook een ondersteunende rol in kan spelen natuurlijk.

Bovendien is besproken wat belangrijk is bij maatjescontact. Gelijkwaardigheid (samen bepalen van bijv. de route, duur en bestemming van het tochtje), delen van interesses (ontdek of er gespreksonderwerpen zijn die jullie beider belangstelling hebben) en wederkerig contact (heb een luisterend oor voor elkaar). 

Het was misschien niet voor iedereen meteen van toepassing voor de gast waar ze nu mee fietsen, maar het zet je zeker aan het denken en je staat meer open voor eventuele signalen.

Een interessante workshop waar iedereen wat uit kan halen voor nu of voor de toekomst.