Waarden van Fietsmaatjes

Het lachende gezicht op een fietswiel in Fietsmaatjes’ logo drukt de kern uit waar het bij Fietsmaatjes om gaat: bewegen met een glimlach. Dat is waar Fietsmaatjes voor staat.

Fietsmaatjes wiel

De uitgangspunten van Fietsmaatjes zijn samengevat in acht kernwaarden. De lokale Fietsmaatjes organisatie:

1. heeft een persoonlijke en respectvolle benadering van de gasten, met aandacht voor veilige duofietsen, veilige rijstijl en privacy;
2. heeft een duidelijk beleid voor toelating van gasten, waarin ze niet op voorhand mensen uitsluit en waarin ze de deelname voor alle gasten betaalbaar houdt;
3. is een vrijwilligersorganisatie gebaseerd op contact tussen maatjes en is daarom geen verhuurorganisatie van duofietsen;
4. heeft een goed beleid voor toelating, uitsluiting en ondersteuning van de vrijwilligers;
5.heeft een team voor bestuur en uitvoerende organisatie, met een solide samenstelling van minimaal 6 functies (voorzitter, penningmeester, secretaris, coördinatoren gasten & vrijwilligers, technisch fietsbeheerders, coördinator communicatie & PR);
6. heeft een ANBI status of gaat deze aanvragen;
7. heeft lokale autonomie en verantwoordelijkheid en voert een duurzame financiële bedrijfsvoering;
8. maakt gebruik van de gemeenschappelijke afspraken, werkwijzen en modellen beschreven in het handboek van Fietsmaatjes.NL.