Statutaire gegevens

Stichting Fietsmaatjes Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 74519735.

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 859933192.

Adres van de Stichting is: Herenweg 129, 2361 EP Warmond.

Bankrekening nummer is: NL51 TRIO 0379674580 t.n.v. Stichting Fietsmaatjes Nederland.

Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Nederland.

Contact

Wilt u Fietsmaatjes.NL een bericht sturen? Bijvoorbeeld voor informatie over het opzetten van een eigen locatie? E-mail dan naar: info@fietsmaatjes.nl

Specifieke vragen voor het bestuur van de Stichting (bv. over sponsoring/donateurschap) kunt u sturen naar: bestuur@fietsmaatjes.nl