Statutaire gegevens

Stichting Fietsmaatjes Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 74519735.

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 859933192.

Adres van de Stichting is: Herenweg 129, 2361 EP Warmond.

Bankrekening nummer is: NL51 TRIO 0379674580 t.n.v. Stichting Fietsmaatjes Nederland.

Stichting Fietsmaatjes Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Nederland.

Contact

Wil je Fietsmaatjes.NL een bericht sturen? Bijvoorbeeld voor informatie over het opzetten van een eigen locatie? E-mail dan naar: info@fietsmaatjes.nl Wij zijn ook te volgen via onze nieuwsbrief of via Facebook.

Specifieke vragen voor het bestuur van de Stichting (bv. over sponsoring/donateurschap) kunnen gestuurd worden naar: bestuur@fietsmaatjes.nl