Momenteel zijn er 19 lokale Fietsmaatjes organisaties officieel opgericht, waarvan 16 organisaties fietsen. Deze 16 organisaties zorgden ervoor dat in 2019 1353 gasten en 1143 vrijwilligers konden fietsen! Dit wordt mogelijk gemaakt door 170 vrijwilligers die actief zijn in de organisatie. [data per december 2019]

Inventarisatie 2018

Eind 2018 hebben wij een uitgebreidere inventarisatie onder onze lokale Fietsmaatjes organisaties gehouden. Er waren toen 13 lokale organisaties opgericht, waarvan 9 fietsende organisaties. 9 lokale organisaties met samen 888 gasten en 678 vrijwilligers. Samen maakten zij 9106 fietsritten op een van de 47 duofietsen, welke verspreidt stonden over 29 verschillende fietsenstallingen.

Totaal aantal lokale Fietsmaatjes organsiaties

We groeien dus snel: in één jaar tijd (2018-2019) zijn er 300 gasten, 180 vrijwilligers en 17 duofietsen bijgekomen! De groei komt van bestaande én nieuwe locaties. Eind 2018 zijn er bijvoorbeeld al 5 duofietsen besteld door alle bestaande lokale organisaties. Daarnaast groeit het aantal nieuwe lokale organisaties snel: alleen al in de eerste helft van 2019 stonden er 5 nieuwe lokale organisaties klaar om de training te volgen!

Voor wie van getallen houdt

Naast bovenstaande algemene cijfers leverde de inventarisatie in 2018 een aantal interessante weetjes op:

– De 13 lokale organisaties bestaan uit 127 vrijwilligers (de ‘teamleden’ zoals bestuursleden, coördinatoren, technische beheerders, etc.).

– 60% van de teamleden is naast teamlid ook actief als fietsvrijwilliger bij Fietsmaatjes.

– Samen nemen de 127 teamleden 150 functies op zich: er zijn 48 bestuursleden, 43 coördinatoren voor gasten & vrijwilligers, 9 assistent-coördinatoren, 31 technisch fietsbeheerders, en 19 overige teamleden actief.

– De grootste lokale organisatie heeft 30 teamleden, samen maakten zij het mogelijk dat er in 2018 2500 fietsritten gemaakt zijn in hun gemeente.

– Meer dan de helft van de lokale organisaties hebben een speciale coördinator voor PR en communicatie aangesteld.

– De gemiddelde bezetting per duofiets is 31-36 fietsmaatjes. Met één duofiets worden gemiddeld 192 fietsritten per jaar gemaakt. De aantallen per lokale organisatie verschillen, sommige lokale organisatie maken maar liefst 318 fietsritten per jaar met één duofiets.

– Er zijn zowel kleine als grote lokale organisaties: de kleinste organisatie heeft 26 vrijwilligers & 24 gasten, de grootste organisatie heeft 223 vrijwilligers en 267 gasten. Gemiddeld zijn er 57 vrijwilligers en 74 gasten per lokale organisatie.

– Gemiddeld heeft een technisch fietsbeheerder 2,2 fietsen onder zijn/haar hoede. Het maximum aantal fietsen is 4 per technisch beheerder.

– Gemiddeld heeft een coördinator 37 fietsmaatjes, vrijwilligers en gasten, onder zijn/haar hoede.

– Bijna alle lokale organisaties hebben meer gasten dan vrijwilligers: gemiddeld 1,2 gast per vrijwilliger.

[data per december 2018]