Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Hef fonds versterkt projecten die mensen echt met elkaar verbinden. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving, sociale cohesie en sociale participatie, bevorderen. Daarom steunen zij iedereen die iets voor een ander wil doen.

Het Oranje Fonds Groeiprogramma is een ontwikkel- en uitvoeringstraject voor maatschappelijke organisaties die hun lokale initiatief willen laten groeien. Na drie succesvolle edities is in maart 2017 een vierde editie van het Groeiprogramma gestart, deze editie eindigt in april 2021.Doel van het Oranje Fonds Groeiprogramma is het vergroten van de professionaliteit van ondernemingen met een sociale doelstelling en het maatschappelijk effect van het initiatief. Hiervoor krijgen de deelnemers diverse workshops, trainingen en bijeenkomsten aangeboden. Zo wordt niet alleen hun kennis en expertise vergroot, maar ook hun netwerk fors uitgebreid. Ook stelt het Oranje Fonds ruim drie jaar financiering beschikbaar.

Het Oranje Fonds ondersteunt Fietsmaatjes.NL met haar groeiambitie d.m.v. financiering en advies als onderdeel van haar Groeiprogramma. Daarnaast ondersteunt het Oranje Fonds bij de start en/of uitbreiding van lokale Fietsmaatjes organisaties d.m.v. een financiële bijdrage.

Movisie

Logo Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen zij kennis over wat echt goed werkt en passen ze die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. Movisie is alleen tevreden als ze een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Vanaf januari 2020 werkt Movisie samen met Fietsmaatjes.NL aan het project Implementatie Impuls. Eerder werkte Movisie en Fietsmaatjes.NL al samen aan ontwikkelen van het Starterspakket en het verbeteren van de kwaliteit van Fietsmaatjes als interventie.

Mulier Instituut

Het doel van het Mulier Instituut is bijdragen aan goed onderbouwd beleid, gericht op de bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector. Dit doel wordt nagestreefd door het uitvoeren van betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand sportonderzoek; dataverzameling en monitoring van de Nederlandse sportsector en beleidsprogramma’s; kennis- en methodiekontwikkeling door het uitvoeren van verkennende en verdiepende studies; duiden en vertalen naar de beleidspraktijk van (eigen) onderzoeksuitkomsten; inzet van expertise en advisering ten behoeve van de onderbouwing van beleidsbeslissing; en gevraagd en ongevraagd duiding en reflectie bieden in de rol van ‘kritische vriend’ van de sportsector.

Vanaf januari 2020 werkt het Mulier Instituut samen met Fietsmaatjes.NL aan het project Implementatie Impuls.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Centraal in de aanpak staat het binden en boeien van studenten, om te zorgen dat studenten gaan leren en blijven leren. In de opleidingen wordt aandacht besteed aan persoonsvorming, het stimuleren van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid en de ontwikkeling van interculturele en internationale en multiculturele competenties.

Vanaf januari 2020 werkt de Hogeschool samen met Fietsmaatjes.NL aan het project Implementatie Impuls. In 2018 werkte de Hogeschool Leiden al samen met Fietsmaatjes.NL aan het project Fietsmaatjes & Jonge Mensen met Dementie.

Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid is een regionale zorgverzekeraar die dicht bij de mensen staat. Met de juiste zorg op de juiste plek, maar ook met maatschappelijke initiatieven die de samenleving socialer maken en daarmee gezonder. Zorg en Zekerheid onderneemt initiatieven met regionale organisaties en zet zich in voor gezonde voeding, voldoende beweging en ontspanning. Voor verbinding binnen een gemeenschap.

Zorg en Zekerheid ondersteunt bij de start en/of uitbreiding van lokale Fietsmaatjes organisaties binnen de regio Zuid-Holland Noord d.m.v. een financiële bijdrage. Daarnaast is Zorg en Zekerheid een sponsor van Fietsmaatjes.NL. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het handboek gedrukt kon worden.

HappyLife PR

HappyLife PR gelooft in merken, bedrijven en initiatieven die de wereld een stukje mooier, gezonder en beter maken. In verhalen die verteld moéten worden. HappyLife PR is een veelzijdig PR-bureau in de lifestylebranche met een passie voor merken die boven het maaiveld willen uitsteken en hun verhaal willen vertellen.

Onder het motto ‘do good, feel better’ ondersteunt HappyLife PR elk jaar één start-up project met PR-hulp. In 2020 is dit Fietsmaatjes.NL. Samen werken HappyLife PR en Fietsmaatjes aan het ontwikkelen van een infographic die snel en informatief laat zien wat fietsmaatjes is en welke onderzoeksresultaten er behaald zijn vanuit verschillende projecten.

SamenFietsen

SamenFietsen biedt een praktisch planningssysteem om de organisatie van het duofietsen gemakkelijker te maken en te stimuleren.

Fietsmaatjes.NL en SamenFietsen werken samen aan een compleet ondersteunend IT-systeem voor het duofietsen.

Het Rooster

Het Rooster

Het Rooster biedt een praktisch planningssysteem om de organisatie van het duofietsen gemakkelijker te maken en te stimuleren.

Trappers

Via Trappers kunnen werknemers punten sparen met fietsritten van en naar het werk. Deze punten kunnen ingewisseld worden voor donaties aan Fietsmaatjes.

Trappers