Een verslag van de stagiaires van de dagbesteding Jonge Mensen met Dementie in Sassenheim

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Wij hebben 2 maanden stage gelopen op de dagbesteding voor jonge mensen met dementie in de Bernardus en zijn hierbij actief voor Fietsmaatjes.

In het begin was het erg spannend omdat het een nieuw project was en wij met een doelgroep aan de slag gingen waar wij nog nooit eerder mee hadden gewerkt. Wij hebben kennis gemaakt met de groep en wisten in het begin niet zo goed hoe dit zou bevallen maar dit pakte erg positief uit. 

De cliënten en begeleiders waren enthousiast over het feit dat wij dit project gingen oppakken. Hieronder hebben wij onze ervaringen samengevat:

“Na dit al een paar keer gedaan te hebben, gaat het contact met de doelgroep mij steeds makkelijker af en vind ik het erg gezellig.”

“Af en toe is het moeilijk om geconfronteerd te worden met dementie, maar je leert hier gaandeweg steeds beter mee om te gaan en je aan te passen aan de doelgroep.”

“Wij merken dat het fietsen een positieve invloed heeft op het welzijn van de cliënten, omdat zij na het fietsen een stuk spraakzamer en opgewekter zijn en de begeleiders dit ook merken.”

“Door het fietsen met de cliënten, komen er meer verhalen en positieve herinneringen naar boven en volgen er vaak leuke gesprekken.”

“Wat ik vooral leuk vind, is dat de cliënten ons herkennen en naar ons vragen bij de begeleiders wanneer we weer komen fietsen.”

“Wij vinden dat dit project erg belangrijk is voor zowel de cliënten als voor ons.”

Wij hopen andere jongeren te inspireren om ook Fietsmaatje te worden.

Met vriendelijke groeten,

Wouter, Timotijn & Vinnie

Stagiaires Welzijn Teylingen

Geslaagde pilot workshop “Fietsmaatjes in de praktijk” voor coördinatoren.

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Het Mulier instituut heeft samen met Fietsmaatjes.NL een pilot workshop gehouden voor ervaren coördinatoren. Vanwege de coronamaatregelen konden we deze bijeenkomst niet fysiek houden, maar wel met behulp van videoconference. De workshop werd gehouden op woensdagmiddag 13 mei met 6 coördinatoren als deelnemers. Vooraf had Kirsten van Mulier instituut de deelnemers opgebeld om te vragen welke vraagstukken zij tegenkwamen in de praktijk. Daaruit werden twee thema’s gekozen: 1) Koppeling van een gast met een maatje, en 2) Doorverwijzing door een zorgprofessional. Voor beide thema’s werd door Mulier Instituut eerst een kort overzicht gegeven wat hierover bekend is uit de literatuur. Daarna werden door de deelnemers concrete voorbeelden en vragen uit de praktijk naar voren gebracht. Dit werd kort met elkaar besproken.

Reacties na afloop waren: “weer energie van gekregen”, “heel waardevol”, “herkenbaar, alles wat er gezegd is”. De digitale bijeenkomst werd als werkbaar gezien, hoewel fysiek toch beter is, omdat je dan ieders gezicht en reacties beter ziet. De resultaten van de pilot workshop worden vastgelegd in de vorm van “implementatie handvaten”. Wellicht gaan we dit concept van digitale workshops nog eens herhalen!

Fietsmaatjes.NL zoekt marketing en communicatiemedewerker

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Fietsmaatjes.NL is op zoek naar een uitvoerende freelance marketing en communicatiemedewerker die samen met ons op zoek gaat naar nieuwe initiatiefhelden. Het gaat om een inzet van 15 weken, voor gemiddeld 8 uur per week. We hebben samen met Bureauvijftig de strategie en het plan gemaakt, nu zoeken we iemand die echte communicatie skills heeft om het ook uit te voeren. Reageer of deel in je netwerk als je je ook wil inzetten voor de groei van Fietsmaatjes in Nederland!

Download hier de vacature!

Marketing en communicatiestrategie voor Fietsmaatjes.NL ontwikkeld

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Fietsmaatjes.NL is op zoek naar initiatiefnemers in gemeenten waar nog geen Fietsmaatjes is, om haar ambitie van een groei naar 60 lokale Fietsmaatjes organisaties te realiseren. De groei naar 20 lokale organisaties verliep tot nu toe redelijk autonoom, maar er was geen richting gevende strategie beschikbaar. Vragen die we hierbij hadden waren: hoe kunnen we op een effectieve manier deze initiatiefhelden vinden en op welke wijze kunnen we met hen het beste communiceren. Via ons netwerk kwamen we in contact met Bureauvijftig die gespecialiseerd is in de marketing en communicatie voor de doelgroep van 50+. Het klikte direct en er werd een plan gemaakt en een donatie aangevraagd en toegezegd van Stichting RCOAK. In maart werd gestart met de doelgroep van initiatiefnemers veel beter in kaart te brengen en de belangrijkste USP’s van Fietsmaatjes.NL te beschrijven. De drempels die de initiatiefnemer tegenkomt werden uitgewerkt en zo werd stap voor stap duidelijker hoe we deze zeer belangrijke mensen echt voor Fietsmaatjes kunnen winnen. Eind mei hebben we de strategie volledig uitgeschreven, inclusief concrete plannen hoe dit verder uit te voeren. In de uitvoeringsfase zal Fietsmaatjes.NL een freelance communicatiemedewerker aantrekken om ons te ondersteunen. Hiervoor is een profiel opgesteld en kunnen geïnteresseerden reageren tot 22 juni. Wie gaat ons team op het gebied van communicatie versterken?

Download hier de vacature!

Ervaringen uitwisselen in Fietsmaatjes Taskforce Corona

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Samen zijn wij Fietsmaatjes! Een zin die regelmatig klinkt op onze netwerkbijeenkomsten. Ook in deze vreemde tijden zoeken wij steun en adviezen bij elkaar. Speciaal voor deze tijd zijn wij daarom met een “Taskforce Corona” gestart. Op vrijdag 8 mei vond de eerste digitale bijeenkomst plaats en binnenkort volgt al de derde. Vijftien van de twintig lokale Fietsmaatjes organisaties waren bij de eerste meeting vertegenwoordigd. Tussen de bijeenkomsten door houden we contact via een Whatsapp groep.

Voor de meeste lokale Fietsmaatjes geldt: we willen zoveel mogelijk weer gaan fietsen, zodra dit voldoende veilig kan. Er zijn verschillende oplossingen bedacht. Bijvoorbeeld het plaatsen van een tussenscherm, geplaatst tussen beide zitplaatsen op de duofiets, of het dragen van een gezichtsscherm. De technische oplossingen gaan altijd gepaard met gebruik- en hygiëneprotocollen. Deze oplossingen worden door de lokale Fietsmaatjes organisaties naar de plaatselijke situatie vertaald en de veiligheid wordt geëvalueerd. Helaas betekent dit dat we het duofietsen niet met iedereen tegelijk kunnen opstarten. Zolang de verpleeghuizen gesloten zijn, is het bijvoorbeeld onmogelijk om met gasten uit deze zorginstellingen te fietsen.

Factsheet Onderzoek Bereik Fietsmaatjes Teylingen

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Afgelopen najaar en winter hebben Fietsmaatjes.NL en Fietsmaatjes Teylingen een verkennend onderzoek naar het bereik onder de vrijwilligers en gasten van Fietsmaatjes Teylingen gedaan. Er stonden twee hoofdvragen centraal in dit onderzoek:

1. Wie bereiken we?

2. Weten we genoeg van onze gasten en vrijwilligers?

Het onderzoek heeft inzicht gegeven op diverse terreinen. Er is bijvoorbeeld in kaart gebracht of er verschillen zijn tussen bepaalde groepen gasten, welke motivatie vrijwilligers hebben om zichzelf aan te melden en hoe vaak gasten en vrijwilligers fietsen. Daarbij vielen een aantal dingen op, bijvoorbeeld dat ruim twee op de drie vrijwilligers zich aanmeldt om met een onbekende te gaan fietsen!

De resultaten zijn samengevat in een korte factsheet. De factsheet is hier te vinden. Hieronder staat alvast een voorproefje.

Lokale Fietsmaatjes organisaties staan samen sterk

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Alle lokale Fietsmaatjes organisaties verzekeren hun duofietsen. Bij ENRA krijgen lokale Fietsmaatjes organisaties nu een korting van 66% per jaar op de verzekeringspolis! Dit geldt voor zowel de eerste drie jaar na de aanschaf als de drie jaar daarna; de voorwaarden blijven hetzelfde. Een treffend voorbeeld hoe we als Fietsmaatjes samen sterk staan!

Fietsmaatjes door naar laatste fase groeiprogramma!

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Fietsmaatjes is geselecteerd voor het laatste jaar van het Groeiprogramma van het Oranje Fonds! Daarmee zijn wij tot juni 2021 verzekerd van goede begeleiding en financiële ondersteuning door het Oranje Fonds bij het realiseren van onze ambities. Bijvoorbeeld onze ambitie van het verder groeien van 20 naar 60 lokale Fietsmaatjes organisaties en om nieuwe lokale teams te helpen een Fietsmaatjes organisatie in hun gemeente op te zetten. Ook werken wij verder met Movisie en Mulier instituut aan het bewijzen dat ons concept effectief is voor positieve gezondheid. In deze moeilijke tijden voor ouderen met een beperkte mobiliteit en met beperking in het sociale contact zijn wij extra blij dat wij deze mogelijkheid krijgen. Fietsmaatjes is namelijk een prachtige manier om deze ouderen met een maatje mee op stap te nemen. Achter de schermen werken wij en alle lokale Fietsmaatjes eraan om straks – zodra het weer mag – weer met de duofiets op pad te gaan!

Pilot workshop voor ervaren coördinatoren Fietsmaatjes

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

De coördinator voor vrijwilligers en gasten heeft een centrale uitvoerende rol in het Fietsmaatjes concept. Hij/zij houdt intakegesprekken met gasten en vrijwilligers, maakt proefritten op de duofiets met nieuwe vrijwilligers, doet de matching van vrijwilligers met gasten, geeft leiding aan enkele vrijwilligersbijeenkomsten per jaar, communiceert met individuele vrijwilligers en in bijzondere situaties met individuele gasten. Hierbij loopt de coördinator tegen verschillende situaties en dilemma’s aan en gaan we hiermee aan de slag via een zogeheten “intervisie-model”. Vanuit de theorie en de praktijk van onder andere de interventie “Bewegen op Recept” heeft Mulier Instituut een aantal handvaten ontwikkeld om ‘hick-ups’ in het proces weg te nemen.

Alle ervaren coördinatoren (minimaal 1 jaar ervaring) die interesse hebben in de workshop zijn uitgenodigd voor deze pilot-workshop van Fietsmaatjes.NL in het kader van het gesubsidieerde project Implementatie Impuls. De workshop is gericht op de uitwisseling en verdieping van kennis en ervaring om de implementatie van Fietsmaatjes te verbeteren. Deelname is gratis. Vanwege de huidge coronamaatregelen zal de workshop digitaal plaatsvinden. Geïnteresseerde coördinatoren kunnen meer informatie opvragen en/of zich aanmelden bij hun eigen lokale Fietsmaatjes organisatie. Aanmelden kan tot 14 april. De workshop vindt plaats of woensdag 13 mei of vrijdag 15 mei 2020 van 14:00-16:00u.

Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude winnen prijs bij het ING Nederland Fonds

geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

Op zaterdag 21 maart heeft Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn een cheque ter waarde van maar liefst 10.000 euro in ontvangst mogen nemen van het ING Nederland Fonds. De stichting bleek niet alleen één van de regionale winnaars van de actie Help Nederland Vooruit te zijn, maar vanwege het aantal ingezamelde stemmen kregen zij ook één van de 5 bonus cheques van € 10.000 uitgereikt.

Fietsmaatjes Zoeterwoude heeft een cheque ontvangen ter waarde van € 3.000,-. Zij zijn in hun regio “Leidschendam” op de 2e plek geëindigd.

Wij bedanken iedereen die gestemd heeft op Fietsmaatjes!